Η Ελλάδα μέσα στις 25 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων παγκοσμίως
Η Ελλάδα μέσα στις 25 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων παγκοσμίως

Η Ελλάδα μέσα στις 25 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων παγκοσμίως

Στην πρώτη θέση τα οικιστικά ακίνητα, ακολουθούν τα εμπορικά και μετά η γεωργική γη.
Ειρήνη Θεοφανίδου
27.02.2024

Ποσά που... ζαλίζουν αγγίζει η συνολική αξία του κλάδου ακινήτων παγκοσμίως με τη Savills για το 2022 να την υπολογίζει στα 379,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν δηλαδή τέσσερις φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία τα οικιστικά ακίνητα αντιπροσωπεύουν το 76% της συνολικής αγοράς και αποτιμήθηκαν σε 287,6 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2022 ενώ ακολούθησαν τα εμπορικά ακίνητα αξίας 50,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που συνεισέφεραν στο 13% της αξίας της συνολικής παγκόσμιας ακίνητης περιουσίας. Η υπόλοιπη αξία καλύφθηκε από τη γεωργική γη.

Και ενώ η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρήθηκαν οι πιο πολύτιμες αγορές ακινήτων σε όλο τον κόσμο, αρκετές άλλες περιοχές έχουν επίσης δείξει ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης μέσα σε αυτές χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. 

Η Ελλάδα βρέθηκε στην 20η θέση στην λίστα με τις 25 αγορές που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τομέα των ακινήτων. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία. Υποστηριζόμενη από την ισχυρή ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, η αγορά ακινήτων στην Τουρκία έχει καλές επιδόσεις. Σύμφωνα με έκθεση της Mordor Intelligence, η τουρκική αγορά οικιστικών ακινήτων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 99,05 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και αναμένεται να αυξηθεί στα 168,11 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029 με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11,16% κατά την προβλεπόμενη περίοδο. 

Η μεθοδολογία της έρευνας

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η αγορά ακινήτων είναι πολύπλευρη και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Αυτά περιλαμβάνουν την οικονομική σταθερότητα, την αύξηση των τιμών, τα επιτόκια, την κρατική υποστήριξη και την πολιτική σταθερότητα. Ωστόσο, η έρευνα εστιάζει σε δύο βασικές μετρήσεις. Η πρώτη μέτρηση είναι η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών, η οποία προέρχεται από το TheGlobalEconomy. Οι υψηλότερες τιμές των κατοικιών συνδέονται επίσης με υψηλότερη καταναλωτική εμπιστοσύνη και υψηλότερη ζήτηση. Η οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη είναι άλλοι παράγοντες που βελτιώνουν τις ξένες επενδύσεις και αυξάνουν τη ζήτηση στην αγορά ακινήτων. Για να αντιπροσωπεύσουμε τη συνολική οικονομική σταθερότητα, θεωρήσαμε τον ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ ως δευτερεύουσα μέτρηση. Αυτή η μέτρηση ήταν διαθέσιμη στο ΔΝΤ από το 2023. 

Οι 25 αγορές ακινήτων 

25. Εσθονία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 0,34% Πραγματικό ΑΕΠ: -2,3%

Η Εσθονία κατατάσσεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων παγκοσμίως. Αυτό φαίνεται από την ετήσια αύξηση 0,34% στις τιμές των κατοικιών της χώρας, όπως καταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο του 2023.

24. Σλοβακία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 0,53% Πραγματικό ΑΕΠ: 1,3%

Από το τρίτο τρίμηνο του 2023, η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στη Σλοβακία καταγράφηκε σε 0,53%. Επιπλέον, η Σλοβακία κατέγραψε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 1,3% το 2023.

23. Γαλλία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 0,54% Πραγματικό ΑΕΠ: 1%

Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων παγκοσμίως περιλαμβάνουν τη Γαλλία. Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η χώρα κατέγραψε αύξηση 0,54% σε ετήσια βάση στις τιμές των κατοικιών. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για τη Γαλλία αναφέρθηκε ότι ήταν 1% το 2023.

22. Μαλαισία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 0,61% Πραγματικό ΑΕΠ: 4%

Η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στη Μαλαισία καταγράφηκε σε 0,61% το τρίτο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε αύξηση 4% το 2023.

21. Μεξικό

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 0,84% Πραγματικό ΑΕΠ: 3,2%

Το Μεξικό κατατάσσεται ως μια άλλη ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων. Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η χώρα παρουσίασε ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά 0,84%. Επιπλέον, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 3,2% το 2023.

20. Ελλάδα 

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 0,85% Πραγματικό ΑΕΠ: 2,5%

Η Ελλάδα κατέγραψε ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά 0,85% το τρίτο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε αύξηση 2,5% το 2023.

19. Αυστρία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 0,91% Πραγματικό ΑΕΠ: 0,1%

Η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στην Αυστρία καταγράφηκε σε 0,91% το τρίτο τρίμηνο του 2023. Η Αυστρία κατατάσσεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αγορών ακινήτων στον κόσμο. Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 0,1% το 2023.

18. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 0,94%  Πραγματικό ΑΕΠ: 3,4%

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΑΕ καταγράφηκε σε 3,4% το 2023. Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στη χώρα αναφέρθηκε ότι ήταν 0,94%. Ως εκ τούτου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατατάσσονται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αγορών ακινήτων σε όλο τον κόσμο.

17. Ηνωμένο Βασίλειο 

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 1,14% Πραγματικό ΑΕΠ: 0,5%

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ετήσια αύξηση 1,14% στις τιμές των κατοικιών του το τρίτο τρίμηνο του 2023. Το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 0,5% το 2023.

16. Σερβία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 1,83% Πραγματικό ΑΕΠ: 2%

Από το τρίτο τρίμηνο του 2023, η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στη Σερβία ήταν 1,83%. Η χώρα παρουσίασε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 2% το 2023 και είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων στον κόσμο.

15. Κροατία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 2,11% Πραγματικό ΑΕΠ: 2,7%

Η Κροατία είναι μια άλλη ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων στον κόσμο. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 2,7% το 2023. Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στην Κροατία καταγράφηκε σε 2,11%.

14. Ηνωμένες Πολιτείες

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 2,71% Πραγματικό ΑΕΠ: 2,1%

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται μια αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας καταγράφηκε σε 2,1% το 2023. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 2,71% σε ετήσια βάση, όπως αναφέρθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2023.

13. Ελβετία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 2,84% Πραγματικό ΑΕΠ: 0,9%

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελβετίας αυξήθηκε κατά 0,9% το 2023. Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η χώρα κατέγραψε αύξηση 2,84% από έτος σε έτος στις τιμές των κατοικιών. Η Ελβετία κατατάσσεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων παγκοσμίως.

12. Ιρλανδία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 2,94% Πραγματικό ΑΕΠ: 2%

Η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στην Ιρλανδία καταγράφηκε σε 2,94% το τρίτο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για τη χώρα αναφέρθηκε ότι ήταν 2% το 2023.

11. Βόρεια Μακεδονία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 3,5% Πραγματικό ΑΕΠ: 2,5%

Η Βόρεια Μακεδονία είναι μια άλλη αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων. Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η Βόρεια Μακεδονία σημείωσε αύξηση 3,5% από έτος σε έτος στις τιμές των κατοικιών. Το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 2,5% το 2023.

10. Λουξεμβούργο

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 3,96% Πραγματικό ΑΕΠ: -0,4%

Η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στο Λουξεμβούργο καταγράφηκε σε 3,96% το τρίτο τρίμηνο του 2023. Η χώρα κατατάσσεται ως άλλη μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων στον κόσμο.

9. Σλοβενία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 4,08% Πραγματικό ΑΕΠ: 2%

Η Σλοβενία είναι μια από τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων παγκοσμίως. Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η χώρα κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,08% στις τιμές των κατοικιών της. Η Σλοβενία σημείωσε επίσης αύξηση 2% στο πραγματικό της ΑΕΠ το 2023.

8. Πορτογαλία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 4,81% Πραγματικό ΑΕΠ: 2,3%

Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων στον κόσμο περιλαμβάνουν και την Πορτογαλία. Η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στη χώρα καταγράφηκε σε 4,81% το τρίτο τρίμηνο του 2023. Η χώρα κατέγραψε επίσης αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 2,3% το 2023.

7. Ιαπωνία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 4,85% Πραγματικό ΑΕΠ: 2%

Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στην Ιαπωνία καταγράφηκε σε 4,85%. Το 2023, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 2%. Ως εκ τούτου, η Ιαπωνία είναι μια άλλη ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων στον κόσμο.

6. Σιγκαπούρη

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 5,85% Πραγματικό ΑΕΠ: 1%

Η Σιγκαπούρη κατατάσσεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων στον κόσμο. Το 2023, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας καταγράφηκε στο 1%. Το τρίτο τρίμηνο του 2023, οι τιμές των κατοικιών στη χώρα αυξήθηκαν κατά 5,85% σε ετήσια βάση.

5. Ουγγαρία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 6,56% Πραγματικό ΑΕΠ: -0,3%

Η Ουγγαρία κατατάσσεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αγορών ακινήτων στον κόσμο. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στη χώρα αναφέρθηκε ότι ήταν 6,56% το τρίτο τρίμηνο του 2023.

4. Ρωσία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 10,70% Πραγματικό ΑΕΠ: 2,2%

Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στη Ρωσία καταγράφηκε σε 10,70%. Το 2023, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε αύξηση 2,2%, καθιστώντας τη Ρωσία μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων.

3. Ισλανδία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 11,82% Πραγματικό ΑΕΠ: 3,3%

Η Ισλανδία κατατάσσεται μεταξύ των ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών ακινήτων στον κόσμο. Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η χώρα κατέγραψε ετήσια αύξηση 11,82% στις τιμές των κατοικιών της.

2. Ισραήλ

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 14,11% Πραγματικό ΑΕΠ: 3,1%

Το Ισραήλ είναι μια άλλη ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων παγκοσμίως. Το 2023, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 3,1% ενώ οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 14,11% σε ετήσια βάση, όπως καταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο του 2023.

1. Τουρκία

Αύξηση τιμών κατοικιών σε ετήσια βάση: 59,63% Πραγματικό ΑΕΠ: 4%

Η Τουρκία κατατάσσεται στην κορυφή των 25 ταχύτερα αναπτυσσόμενων αγορών ακινήτων στον κόσμο. Το 2023, η χώρα κατέγραψε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του 4%. Το τρίτο τρίμηνο του 2023, η ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών στην Τουρκία ήταν 59,63%.