Η Ελλάκτωρ ολοκλήρωσε την πώληση της Ηλεκτωρ στη Motor Oil
Η Ελλάκτωρ ολοκλήρωσε την πώληση της Ηλεκτωρ στη Motor Oil

Η Ελλάκτωρ ολοκλήρωσε την πώληση της Ηλεκτωρ στη Motor Oil

RE+D magazine
04.07.2024

Ολοκληρώθηκε η πώληση του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ στην Μότορ Οιλ από την Ελλάτωρ.

Οπως λέει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία στις  3.7.2024 ολοκληρώθηκε η υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρική της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., για την πώληση 185.793 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., κυριότητος της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,44% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος €114.731.111,11.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, καθώς και της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί την 8η Ιουλίου 2024.