Η επόμενη ημέρα μετά το "γάμο" Intracom - I. Κλουκίνας - Ι. Λάππας
Η επόμενη ημέρα μετά το "γάμο" Intracom - I. Κλουκίνας - Ι. Λάππας

Η επόμενη ημέρα μετά το "γάμο" Intracom - I. Κλουκίνας - Ι. Λάππας

Η εταιρεία θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της "ΚΛΜ".
Ειρήνη Θεοφανίδου
15.05.2023

Βασικός μέτοχος της Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας με ποσοστό 74,2% είναι πλέον η εταιρεία Intracom η οποία θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Intracom πρόθεση της εταιρείας είναι ο "γάμος" της Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας με την Intracom Properties με σκοπό ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων. 

Υπενθυμίζεται ότι η Intracom Properties διαθέτει χαρτοφυλάκιο έξι ακινήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, το συγκρότημα των 7 κτιρίων του ομίλου στην Παιανία, που αποτελεί και την έδρα του ομίλου. Συγκεκριμένα το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει αυτοτελές κτίριο γραφείων στους Ελληνορώσους επιφανείας 6.800 τ.μ. και αξίας €14 εκατ., 3 γραφεία στη Λ. Κηφισίας 64 στο Μαρούσι (εκμισθωμένα στο Ίδρυμα Κόκκαλη, στη Sportnews και στην Trade Estates του ομίλου Φουρλή), και ένα ακόμα στην περιοχή (συνολικής αξίας €3,6 εκατ. ), βιομηχανικό ακίνητο στα Άβδηρα Ξάνθης επιφανείας 3.000 τ.μ. αξίας άνω του €1,5 εκατ. και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Παιανία και στο Μαρκόπουλο, επιφάνειας περίπου 27.000 τ.μ. και 2.600 τ.μ. αντίστοιχα. 

Η εκτιμώμενη αξία των παραπάνω ακινήτων ανέρχεται για μεν τα οικόπεδα σε €18.243.679 εκατ. για δε τα κτίρια σε €27.509.004. Μέρος των ακινήτων ιδιοχρησιμοποιείται και μέρος τους εκμισθώνεται σε τρίτους η σε συνδεδεμένες εταιρείες.

Από την πλευρά της η εισηγμένη ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ διαθέτει περιουσιακά στοιχεία με αντικειμενική αξία περί τα €60 εκατ. και αποτίμηση περίπου €45 εκατ. Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της περιλαμβάνονται, οικόπεδα στο Χαλάνδρι και στα Σπάτα δύο καταστήματα στην οδό Ερμού, 3ώροφο κτίριο των γραφείων στην Παστέρ, και αποθήκες στον Ταύρο και στα Οινόφυτα.

Η ανακοίνωση της Κ.Λ.Μ στο Χρηματιστήριο

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η INTRACOM HOLDINGS σε συνέχεια των από 2 και 3 Φεβρουαρίου 2023 Ανακοινώσεών της για την απόκτηση ποσοστού 27,61% (ήτοι 11.106.255 Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η INTRACOM PROPERTIES, θυγατρική εταιρεία της INTRACOM HOLDINGS, απέκτησε από τους βασικούς μετόχους της Κ.Λ.Μ. κ. Ιωάννη Λάππα, κες Βιολέττα Λάππα και Μαίρη Λάππα και την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «MUTSAFE LIMITED», καθώς και την κα Κλεοπάτρα Λάππα, ποσοστό 46,59% (ήτοι 18.739.437 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές) της Κ.Λ.Μ., έναντι συνολικού ποσού € 18.739.437.

Κατόπιν αυτού, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην Κ.Λ.Μ. ανέρχεται σε 74,20%, με αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Πρόθεση της INTRACOM HOLDINGS με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της είναι η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Κ.Λ.Μ. και της θυγατρικής της Κ.Λ.Μ. ΑΤΕ σε συνέργεια με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο της INTRACOM PROPERTIES. Απώτερος σκοπός είναι η συγχώνευση της εισηγμένης K.Λ.Μ. Α.Ε. με την INTRACOM PROPERTIES, μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη και η μετονομασία της Κ.Λ.Μ. σε INTRACOM PROPERTIES, υπό την σαφή πρόθεση της INTRACOM HOLDINGS όπως η εταιρεία που θα προκύψει από την ως άνω συγχώνευση παραμείνει εισηγμένη στο Χ.Α.

Συνεχίζει την λειτουργία της η Mothercare

Αναφορικά δε με την εμπορική δραστηριότητα της πώλησης παιδικών και βρεφικών ειδών μέσω των καταστημάτων Mothercare και Ε.L.C. της Κ.Λ.Μ., στόχος είναι η αδιάλειπτη συνέχειά της, ως ξεχωριστής εταιρείας, δια απόσχισης του σχετικού κλάδου και εισφοράς του σε νέα θυγατρική εταιρεία. Μέτοχοι της νέας θυγατρικής εταιρείας, μέσω πώλησης, θα είναι (έναντι €3 εκατ., βάσει σχετικής αποτίμησης ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας) η INTRACOM HOLDINGS κατά ποσοστό 60% και (έναντι €2 εκατ.) κατά ποσοστό 40% η κα Βιολέττα Λάππα, η οποία θα συμμετέχει και στη διοίκηση του νέου σχήματος με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του. Τέλος, η θυγατρική ΚΛΜ ΑΤΕ, η οποία θα διατηρήσει στην κυριότητά της το Υδροηλεκτρικό Πάρκο, θα μεταβιβαστεί στον κ. Ιωάννη Λάππα έναντι € 5 εκατ., αφού προηγουμένως όλα τα λοιπά ακίνητά της έχουν περιέλθει στην Κ.Λ.Μ