Η ΕΥ Ελλάδος ενισχύει τις Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η ΕΥ Ελλάδος ενισχύει τις Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ΕΥ Ελλάδος ενισχύει τις Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τρία νέα στελέχη από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, με εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση.
RE+D magazine
04.04.2022

Η EY Ελλάδος, πιστή στη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου εργασιακού κόσμου και την υποστήριξη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των επιχειρήσεων για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη, ενισχύει διαρκώς το τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το τελευταίο διάστημα, τρία νέα στελέχη, προστέθηκαν στο δυναμικό του τμήματος, το οποίο σήμερα απαρτίζεται από 30 εξειδικευμένους επαγγελματίες:

►    Η Ναυσικά Ζευγώλη, Director, διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε θέματα στρατηγικής και προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και σύνταξης, έκδοσης και διασφάλισης εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Διαθέτει, επίσης, σημαντική εμπειρία σε μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων, ενώ, παράλληλα, είναι πιστοποιημένη ελεγκτής περιβάλλοντος, ποιότητας και κοινωνικών/εργασιακών θεμάτων.
Είναι κάτοχος  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο Environmental Assessment and Evaluation από το London School of Economics, ενώ έχει ολοκληρώσει το Executive Program σε Corporate Responsibility: Strategic Integration and Competitiveness από το ESADE και Stanford Graduate School of Business. 

►    Η Άντα Κουτσαντώνη, Senior Manager, διαθέτει εκτενή εμπειρία στην αναφορά και την εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος, και την εκπόνηση στρατηγικής απανθρακοποίησης (decarbonization). Έχει, επίσης, πρακτική εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας, στην περιβαλλοντική νομοθεσία και τις διαδικασίες αδειοδότησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στην αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.
Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μεταπτυχιακού (MSc) στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Περιβάλλοντος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και διπλώματος στη Βιώσιμη Επιχειρηματική Στρατηγική από το Harvard Business School.

►    Ο Προκόπης Γαβριήλ, Senior Manager, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, κλιματικού κινδύνου, εταιρικής υπευθυνότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον τραπεζικό τομέα, ενώ διαθέτει, επίσης, εμπειρία στη συμπλήρωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού σκέλους δεικτών ESG.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχίου (BSc) από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ έχει πραγματοποιήσει και μεταπτυχιακές Σπουδές Ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος συστάθηκε το 2008 και, έκτοτε, έχει υποστηρίξει περίπου 100 εταιρείες στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναπτύσσοντας ολιστικές επιχειρηματικές λύσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και συνεισφοράς στη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα τμήματα υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος (Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Φορολογικές Υπηρεσίες, Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών).

EY