Η Γ.Σ της Ελλάκτωρ "πέρασε" την απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ και τη συμφωνία με Motor Oil
Η Γ.Σ της Ελλάκτωρ "πέρασε" την απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ και τη συμφωνία με Motor Oil

Η Γ.Σ της Ελλάκτωρ "πέρασε" την απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ και τη συμφωνία με Motor Oil

Ο κλάδος των ΑΠΕ αντιπροσώπευε έως σήμερα το 30% των εσόδων της εταιρείας.
RE+D magazine
29.11.2022

"Πέρασε" από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ελλάκτωρ η συμφωνία για την απόσχιση του κλάδου των ΑΠΕ και η εισφορά του σε μια νέα εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ.

Η νέα εταιρεία θα εξαγοραστεί από μια δεύτερη στην οποία η Motor Oil θα ελέγχει το 75% και η Ελλάκτωρ το 25% και στην συνέχεια οι δύο εταιρείες θα συγχωνευτούν. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίζεται στο συνολικό ποσό 771.082.031 ευρώ.

Ο τομέας των ΑΠΕ αντιπροσώπευε μέχρι σήμερα το 30% των εσόδων της Ελλάκτωρ, κατέχοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος 493 MW και ένα pipeline 1,5 GW. 

Ο κλάδος αποτιμήθηκε, με όρους επιχειρησιακής αξίας, στα 975 εκατ. ευρώ. Μετά την έγκριση της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι διοικήσεις των Ελλάκτωρ και Motor Oil εκτιμούν πως η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Πέραν των 26 σε λειτουργία έργων ΑΠΕ, η εταιρεία έχει σε διάφορα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης 1.505,40 ΜW έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο αιολικά πάρκα, αλλά και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υδροηλεκτρικά έργα, και σταθμούς αποθήκευσης.