Η IDEAL Holdings ανακοινώνει επιστροφή κεφαλαίου €0,12 ανά μετοχή
Η IDEAL Holdings ανακοινώνει επιστροφή κεφαλαίου €0,12 ανά μετοχή

Η IDEAL Holdings ανακοινώνει επιστροφή κεφαλαίου €0,12 ανά μετοχή

Ολοκληρώνει το 2022 με συνολική επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,19 ανά μετοχή.
RE+D magazine
25.10.2022

Η επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,12 ανά μετοχή και απόδοση πάνω από 3,5% θα γίνει με ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και αποτελεί συνέχεια της επιστροφής κεφαλαίου €0,07 ανά μετοχή που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2022.

Για αυτόν τον λόγο, η IDEAL Holdings Α.Ε. συγκαλεί ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου στις 10.00 π.μ. με μοναδικό θέμα την επιστροφή κεφαλαίου. 


Η IDEAL Holdings ολοκληρώνει με αυτό τον τρόπο, για το έτος 2022, συνολική επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,19 ανά μετοχή και απόδοση πάνω από 5,5%.