Η κεφαλαιαγορά ενέκρινε την Δημόσια Πρόταση της Invel στην Prodea
Η κεφαλαιαγορά ενέκρινε την Δημόσια Πρόταση της Invel στην Prodea

Η κεφαλαιαγορά ενέκρινε την Δημόσια Πρόταση της Invel στην Prodea

Αναλυτικά η περίοδος και η αποδοχή της δημόσιας πρότασης.
RE+D magazine
21.11.2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άναψε το "πράσινο φως" στο πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας Invel προς τους μετόχους της εταιρείας Prodea. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση 33.205.755 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.