Η μετά-Covid εποχή στο εργασιακό περιβάλλον
Η μετά-Covid εποχή στο εργασιακό περιβάλλον

Η μετά-Covid εποχή στο εργασιακό περιβάλλον

Σύμφωνα με ανάλυση της Nepa Economic Consulting.
RE+D magazine
13.05.2022

Η αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και αναπτυξιακών προγραμμάτων αναμένεται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στον επιχειρηματικό κόσμο μετά την πανδημία του Covid-19 σύμφωνα με ανάλύση της εταιρείας συμβούλων Nepa Economic Consulting.

 Επιπλέον, το νέο φορολογικό και εργασιακό περιβάλλον που εισάγεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών myData και myErgani, οδηγεί τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας σε νέα δεδομένα.

   Ειδικότερα σύμφωνα με την NEPA Economic Consulting:

    i. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να παρακολουθούν τα μεγέθη τους σε πιο συχνή βάση, ενώ οι φορολογικοί έλεγχοι αλλάζουν περιεχόμενο, με την ίδρυση των ελεγκτικών κέντρων αντικαθιστώντας τις τοπικές ΔΟΥ.

   ii. Η διασύνδεση των συστημάτων με τον τραπεζικό τομέα, δίνει τη δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύματα απόκτησης πλήρους εικόνας της κάθε επιχείρησης.

   iii. Η πιλοτική εφαρμογή του myErgani (αρχικά στις τράπεζες και τα super market και στη συνέχεια στο σύνολο των επιχειρήσεων), έχει ως στόχο τη εναρμόνιση της εργασίας με τις πραγματικές εργάσιμες ώρες, γεγονός που σε κάθε περίπτωση θα αυξήσει το κόστος των επιχειρήσεων.

   Ταυτόχρονα, ξεκινά η διασύνδεση του τραπεζικού συστήματος με τις ΔΟΥ και τους φορείς δημοσίας διοίκησης.

   Στο πλαίσιο αυτό, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η οικονομική συμβουλευτική αναγνωρίζεται ως υπηρεσία αιχμής δημιουργώντας υπεραξίες στις επιχειρήσεις, αναφέρει η NEPA, επισημαίνοντας ότι οι εκάστοτε οικονομικοί σύμβουλοι μιας επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν ως «αφανείς μέτοχοι», βοηθώντας στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους πλάνων, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

   Εστιάζοντας στην ελληνική οικονομία, οι αναλυτές της NEPA Consulting στην οικονομική τους ανάλυση, επισημαίνουν ότι το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί είναι η επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, έτσι ώστε οι απώλειες λόγω της διετούς πανδημίας να ανακτηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

   Τα βασικότερα διαθέσιμα εργαλεία προς αξιοποίηση, ώστε να επιτευχθεί η προσδοκώμενη αύξηση του ΑΕΠ, συνοψίζονται μεταξύ άλλων στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, στην ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που είναι σε πλήρη εξέλιξης, στη ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης με γνώμονα την ελάφρυνση και δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών καθώς και στην οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δάνειων και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Επίσης, στην αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών με έμφαση στις παραγωγικές δαπάνες και στην αύξηση των δημόσιων επενδύσεων.