Η Optima Bank Ειδικός Διαπραγματευτής των μετοχών της ΑΒΑΞ
Η Optima Bank Ειδικός Διαπραγματευτής των μετοχών της ΑΒΑΞ

Η Optima Bank Ειδικός Διαπραγματευτής των μετοχών της ΑΒΑΞ

RE+D magazine
04.09.2023

Τον ορισμό της Optima Bank ως Ειδικό Διαπραγματευτή στις μετοχές της ΑΒΑΞ ανακοίνωσε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 31.08.2023 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023.

Η Εταιρεία έχει συνάψει, με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima bank Α.Ε.».