Η PwC αρωγός στον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία
Η PwC αρωγός στον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία

Η PwC αρωγός στον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία

Όραμα της Εθνικής Στρατηγικής είναι να αποκτήσει η βιομηχανία ηγετικό ρόλο στο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
RE+D magazine
31.03.2022

Η PwC Ελλάδας, αξιοποιώντας την εγχώρια και διεθνή εμπειρία της, ανέπτυξε τη νέα Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία.

Σε συνεργασία με την Γ.Γ. Βιομηχανίας και όλες τις εμπλεκόμενες μονάδες των συναρμόδιων Υπουργείων, σχεδιάστηκε η πρόταση της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία παρουσιάστηκε στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας την Τρίτη 22-3-2022.

To εν λόγω έργο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) η οποία υποστηρίζει τα Ευρωπαϊκά κράτη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις ως μέρος των προσπαθειών τους για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Όραμα της Εθνικής Στρατηγικής είναι να αποκτήσει η βιομηχανία ηγετικό ρόλο στο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, επενδύοντας στην καινοτομία, αναπτύσσοντας συνεργασίες και αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Ζητούμενο αποτελεί η προσέλκυση επενδύσεων σε σύγχρονες παραγωγικές δραστηριότητες, ικανές να συμμετέχουν σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και να εξασφαλίζουν σύγχρονα και ανταγωνιστικά προϊόντα. Η εγχώρια βιομηχανία καλείται να δημιουργήσει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, προστιθέμενη αξία, βιώσιμη και ανθεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.

Ως ανάδοχος του έργου, ο ρόλος της PwC είναι καθοριστικός λόγω της εμπειρίας της από αντίστοιχα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και της άριστης συνεργασίας της με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Η PwC διασφαλίζει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προτεινόμενης Στρατηγικής, σε ένα απαιτητικό κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Άλλωστε, αυτό αποτελεί και κεντρικό στρατηγικό στόχο για την PwC.

PWC