Η ΤΕΚΑ προσωρινή ανάδοχος για τα έργα στην περιοχή της ΠΥΡΚΑΛ
Η ΤΕΚΑ προσωρινή ανάδοχος για τα έργα στην περιοχή της ΠΥΡΚΑΛ

Η ΤΕΚΑ προσωρινή ανάδοχος για τα έργα στην περιοχή της ΠΥΡΚΑΛ

RE+D magazine
17.03.2023

Με ποσοστό έκπτωσης 23,45% η εταιρεία ΤΕΚΑ ΑΕ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής στην ΠΥΡΚΑΛ στον δήμο Δάφνης – Υμηττού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Οι εργασίες αφορούν στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων, πλακοστρώσεις, νέο ηλεκτροφωτισμό, ενίσχυση χώρων πρασίνου, κλπ, με στόχο να διευκολυνθούν πεζοί και οδηγοί. 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε € 5.200.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU για το ποσό των €5.000.000. Το υπόλοιπο ποσόν των €200.000 θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν έξι συνολικά εταιρείες οι οποίες προσέφεραν εκπτώσεις από  7% έως 20,93%.