Κατά 51,2% η άνοδος του τζίρου της Αλουμύλ το α' τρίμηνο του 2022
Κατά 51,2% η άνοδος του τζίρου της Αλουμύλ το α' τρίμηνο του 2022

Κατά 51,2% η άνοδος του τζίρου της Αλουμύλ το α' τρίμηνο του 2022

Ανοδος των λειτουργικών κερδών κατά 96,5% το εξεταζόμενο διάστημα.
RE+D magazine
06.05.2022

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 51,2% παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2022 η Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου, ανερχόμενος στα 97,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Επίσης, παρουσίασε αύξηση λειτουργικών κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 96,5%, ανερχόμενα στα 19,9 εκατ. ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τέλος, η Αλουμύλ παρουσίασε αύξηση προ φόρων κερδών κατά 179,4%, ανερχόμενα στα 15,6 εκατ. ευρώ από 5,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.