Καθαρά κέρδη €47,2 εκατ. στο εννεάμηνο για τη Cenergy Holdings
Καθαρά κέρδη €47,2 εκατ. στο εννεάμηνο για τη Cenergy Holdings

Καθαρά κέρδη €47,2 εκατ. στο εννεάμηνο για τη Cenergy Holdings

RE+D magazine
17.11.2023

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο του 2023 ανακοίνωσε η Cenergy Holdings στα οποία επιβεβαιώνονται οι υψηλές επιδόσεις και οι εκτιμήσεις για την ετήσια κερδοφορία ενώ το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών τροφοδοτεί νέα επενδυτικά σχέδια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

 • Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,17 δισ. ευρώ, 12% υψηλότερες σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους (9Μ 2022: 1,05 δισ. ευρώ).
 • Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 145 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2023 (+53% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Τα περιθώρια κέρδους για το εννεάμηνο 2023 ξεπέρασαν το 15% λόγω του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και ενεργειακών έργων και στους δύο τομείς.
 • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών πέρασε το όριο των 3 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (από 2,5 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου και 2 δισ. ευρώ εννέα μήνες νωρίτερα).  Η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υποβρυχίων καλωδίων συνεχίζεται βάσει προγράμματος, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται στοχευμένες επενδύσεις στον τομέα των σωλήνων χάλυβα προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξανόμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και ανήλθαν σε 60,1 εκατ. ευρώ (53,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2022) με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 47,2 εκατ. ευρώ (+7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 9Μ 2022: 44,1 εκατ. ευρώ).
 • Η εκτίμηση για το οικονομικό έτος 2023 επικαιροποιείται και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 190 και 200 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση για το εννεάμηνο του 2023 και ανήλθαν σε 1.169 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου του 2023 να είναι ελαφρώς μειωμένες (-4%) σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022. Εντούτοις, το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων σε συνδυασμό με το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια του Ομίλου οδήγησαν σε σημαντικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Ο τομέας καλωδίων ολοκλήρωσε την παραγωγή των υποβρυχίων καλωδίων για τη διασύνδεση Λαύριο – Σέριφος / Σέριφος – Μήλος (4η φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων στην Ελλάδα, με συνολικό μήκος καλωδίου 170χλμ.) και συνέχισε την παραγωγή για αρκετά έργα, όπως τα inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Sofia στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης για τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Κροατίας (HOPS) στην Αδριατική Θάλασσα.  Η κερδοφορία του τομέα ενισχύθηκε περαιτέρω λόγω τόσο της ισχυρής ζήτησης για προϊόντα καλωδίων – ιδίως χαμηλής και μέσης τάσης – σε όλες τις κύριες αγορές μας (δηλαδή στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή), όσο και λόγω των βελτιωμένων περιθωρίων κέρδους σε αυτά.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις ανάλογες με του πρώτου εξαμήνου του έτους, στηριζόμενος στη σθεναρή δυναμική που απέκτησε από τις πρόσφατες αναθέσεις και το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.  Η Σωληνουργεία Κορίνθου ξεκίνησε την παραγωγή των αγωγών από τις Chevron, Shell και Equinor (έργο IRPA) ενώ, κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου, παρέδωσε σωλήνες χάλυβα μήκους 163χλμ. στον ΔΕΣΦΑ για τον αγωγό Δυτικής Μακεδονίας.

Στο γ’ τρίμηνο του 2023, το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους διαμόρφωσαν το αναπροσαρμοσμένο EBITDA σε 58,9 εκατ. ευρώ (+40% σε τριμηνιαία βάση, +37% σε ετήσια).  Η σημαντική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αποδίδεται στον τομέα των καλωδίων, ενώ οι σωλήνες χάλυβα διατήρησαν τις ικανοποιητικές τους επιδόσεις. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA εννεάμηνου ανήλθε σε 145 εκατ. ευρώ, 50 εκατ. ευρώ (+53%) υψηλότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε περίπου σε 55 εκατ. ευρώ για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, υπερδιπλάσιο της αντίστοιχης περσινής περιόδου.  Όπως περιγράφεται και στα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2023, η κλιμάκωση αυτή αποδίδεται στα σημαντικά υψηλότερα επιτόκια Euribor που χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, σε σύγκριση με τις αρνητικές τιμές κατά την περσινή αντίστοιχη περίοδο.  Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στον τομέα καλωδίων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, δεν επέτρεψαν τη μείωση του καθαρού δανεισμού σε σχέση με την 30η Ιουνίου 2023, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Παρά τα παραπάνω, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου έδωσε ώθηση στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, που ανήλθαν σε 60,1 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, 13% υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά που είχαν διαμορφωθεί στα 53,1 εκατ. ευρώ.  Τα κέρδη μετά από φόρους για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 47,2 εκατ. ευρώ (έναντι των 44,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2022), αντιπροσωπεύοντας το 4% των εσόδων, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,25 ευρώ.

Οι νέες αναθέσεις 

Η επιτυχημένη διαγωνιστική δραστηριότητα συνεχίστηκε αδιάκοπτα και για τους δύο τομείς, με το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών να υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, το ιστορικά υψηλότερο επίπεδο που έχει επιτευχθεί ποτέ (+20% υψηλότερο από τις 30 Ιουνίου).  Οι εμπορικές ομάδες και των δύο τομέων εξασφάλισαν ορισμένες σημαντικές αναθέσεις από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2023, όπως:

 • Η ανάθεση από την TenneTστην κοινοπραξία που συστάθηκε από την Hellenic Cables και την Jan de Nul για την παράδοση καλωδιακού έργου με το «κλειδί στο χέρι» που αφορά στη διασύνδεση αιολικών πάρκων με τον υποσταθμό μετατροπής ρεύματος DolWin Kappa στη Γερμανία.
 • Η ανάθεση κατασκευής σωλήνων χάλυβα μήκους 118 χλμ. από τη Chevron Mediterranean Ltd για τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου Leviathan στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
 • Η ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης καλωδιακών συστημάτων για τη διασύνδεση του δυτικού υποσταθμού του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Gennakerστη Βαλτική Θάλασσα με το δίκτυο μεταφοράς της Γερμανίας. Η ανάθεση έγινε από την 50Hertz και περιλαμβάνει δύο καλωδιακά συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος (υποβρύχια καλώδια 220 kV, μήκους 80 χλμ. και υπόγεια καλώδια 220 kV, μήκους 210 χλμ.), με συνολική αξία περίπου 450 εκατ. ευρώ.
 • Η προμήθεια inter-arrayκαλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport στη Γαλλία.
 • Η προμήθεια καλωδιακού συστήματος μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Baltica2 στην Πολωνία.
 • Η ανάθεση κατασκευής σωλήνων χάλυβα για τρεις υπεράκτιους αγωγούς από την AkerBP στη Βόρεια Θάλασσα και
 • Η προμήθεια σωλήνων χάλυβα για τηνανάπτυξη υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου για πλωτό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) στην Ιταλία.

Προοπτικές

Ο τομέας καλωδίων συνεχίζει δυναμικά τις επιδόσεις του τόσο στα προϊόντα, όσο και στα έργα, καθώς η ζήτηση για τα πρώτα παραμένει ισχυρή, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο καλωδιακών έργων αυξάνεται. Ο εξηλεκτρισμός και η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια που θα αποτελούν τις κύριες τάσεις (megatrends) τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία, οδηγούν άμεσα στην ανάγκη για παραγωγή περισσότερων καλωδίων όλων των τύπων και αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα.  Συνεπώς, το σχέδιο επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο συνεχίζεται βάσει προγράμματος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πρόσθετης δυναμικότητας έχει ήδη δεσμευτεί.  Παράλληλα η Hellenic Cables, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για χερσαία καλώδια, έχει προχωρήσει (1) σε πρόσθετες γραμμές παραγωγής και εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Θήβας, ώστε να δημιουργήσει ακόμα υψηλότερη προστιθέμενη αξίας και (2) στο σχεδιασμό ενός Κέντρου Αριστείας για καλώδια χαμηλής τάσης στη βιομηχανική περιοχή του Ελαιώνα (κοντά στο εργοστάσιό της, στη Θήβα), το οποίο αποκτήθηκε το 2022.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα ενισχύει τη θέση του και παράλληλα εδραιώνει την ανάπτυξη της κερδοφορίας του σε αυτή, βασιζόμενος στην υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής του ικανότητας τουλάχιστον για το επόμενο έτος.  Κοιτώντας μπροστά, η Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένει ότι η ζήτηση για αέρια καύσιμα θα συνεχίσει να αυξάνεται βραχυπρόθεσμα, ταυτόχρονα με τους άλλους δύο «πυλώνες της πράσινης ενέργειας» (υδρογόνο και έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), ενώ παράλληλα αναμένει την αύξηση της ζήτησης για σωλήνες χάλυβα μεγάλης διαμέτρου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, με τα χερσαία δίκτυα φυσικού αερίου και υδρογόνου να μπαίνουν σταδιακά στο προσκήνιο και να τροφοδοτούν τις θετικές προοπτικές.

Με δεδομένο το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και για τους δύο τομείς και την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως, η Cenergy Holdings επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2023, που είχε δημοσιεύσει σε προηγούμενα δελτία τύπου και αναμένει αναπροσαρμοσμένο EBITDA της τάξης των 190-200 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2023.  Οι εν λόγω εκτιμήσεις υποθέτουν: (α) ομαλή εκτέλεση των ενεργειακών έργων και στους δύο τομείς και (β) περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο από ένα αβέβαιο παγκόσμιο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις ή/και τις προκλήσεις ή/και τις πιθανές διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.