Καθαρά κέρδη €530 εκατ. ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα
Καθαρά κέρδη €530 εκατ. ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα

Καθαρά κέρδη €530 εκατ. ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €0,8 δισ. ετησίως και ανήλθαν σε €27,4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2023.
RE+D magazine
02.08.2023

Στα €530 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας κατά το α' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης εκ των οποίων τα €270 εκατ. αφορούν στο β' τρίμηνο.

Οπως λέει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα τα οργανικά κέρδη μετά φόρων ξεπέρασαν τα €0,5 δισ. το εξεταζόμενο διάστημα, με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται άνω του 16%.

Αναλυτικότερα:

 •     Η ανοδική τάση των καθαρών εσόδων από τόκους διαμορφώθηκε σε +11% σε τριμηνιαία βάση κατά το Β’ τρίμηνο 2023, αντανακλώντας την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που οδήγησε σε περαιτέρω συμπίεση του δανειακού επιτοκιακού περιθωρίου, απορροφώντας το υψηλότερο κόστος καταθέσεων και ομολογιακών εκδόσεων για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά ~40μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο
 •     Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες διαμορφώθηκε σε +6% σε τριμηνιαία βάση και αποτυπώνει τον αυξημένο όγκο συναλλαγών κυρίως στη Λιανική Τραπεζική, με αιχμή του δόρατος τις κάρτες, τα συνδυαστικά πακέτα καταθετικών προϊόντων, καθώς και τα επενδυτικά προϊόντα. Αναπροσαρμόζοντας για την αποεπένδυση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14% ετησίως
 •     Η συντηρητική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών συνεχίστηκε, με τις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά και διοικητικά έξοδα να ενισχύονται μόλις κατά +1% σε ετήσια βάση, παρά τις κλαδικές αυξήσεις μισθών στα τέλη του 2022, καθώς και τις μειωμένες –παρότι υψηλές– πληθωριστικές πιέσεις στο Β΄ τρίμηνο 2022. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αποσβέσεων (+12% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας το φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής
 •     Το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε κάτω από τις 70μ.β. έναντι στόχου περί των ~80μ.β. που έχουμε θέσει για το 2023
 •     Οι εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε €1,4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2023, ενισχυμένες κατά 22% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις Εταιρικής Τραπεζικής (+30% σε τριμηνιαία βάση)
 •     Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €0,8 δισ. ετησίως και ανήλθαν σε €27,4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2023, σημειώνοντας οριακή μείωση από την αρχή του έτους (<1%), αποτυπώνοντας τις υψηλότερες αποπληρωμές κεφαλαίου κίνησης από εταιρείες με υψηλή ρευστότητα κυρίως κατά το Α΄ τρίμηνο 2023. Η τάση στις εκταμιεύσεις διαφαίνεται αυξητική το Β΄ εξάμηνο 2023 και αναμένεται να επιτρέψει στα εξυπηρετούμενα δάνεια να επεκταθούν δυναμικά μέχρι το τέλος του έτους
 •     Οι εγχώριες καταθέσεις επανήλθαν σε ανοδική τροχιά το Β΄ τρίμηνο 2023 (+2% σε τριμηνιαία βάση), ανακάμπτοντας από την πτώση του Α΄ τριμήνου 2023 που οφειλόταν σε αυξημένες αποπληρωμές δανείων Εταιρικής Τραπεζικής, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων από πελάτες Λιανικής. Σε σύγκριση με τον αρχή του έτους, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1% ή €0,4 δισ.
 •     Το υπόλοιπο του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) διαμορφώθηκε σε μόλις €1,9 δισ. τον Ιούνιο 2023, μειωμένο περαιτέρω κατά €3,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, με την πλεονάζουσα ρευστότητα να ενισχύεται κατά €1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, σε ~€7 δισ.
 •     Στην Ελλάδα, τα NPEs διαμορφώθηκαν σε €1,7 δισ., ή μόλις €0,3 δισ. μετά από προβλέψεις
 •     Η μικρή αύξηση στις πρώιμες καθυστερήσεις αποπληρωμών στεγαστικών δανείων το Β΄ τρίμηνο 2023 παραμένει πολύ χαμηλότερη του αναμενόμενου
 •     Καθαρές ροές NPEs ύψους μόλις +€0,03 δισ. το Β΄ τρίμηνο 2023
 •     Στην Ελλάδα, ο δείκτης NPEs διαμορφώθηκε σε 5,3% και ο δείκτης κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις σε 82,1%

Δηλώσεις Π. Μυλωνά


«Η ελληνική οικονομία διανύει μια ευνοϊκή περίοδο και βρίσκεται σε μία σπάνια οικονομική και πολιτική συγκυρία. Οι προοπτικές για παγκόσμια ανάκαμψη είναι βελτιωμένες αλλά και η ανταγωνιστικότητα της ίδιας της ελληνικής οικονομίας είναι φανερά ενισχυμένη - μετά από σκληρή προσπάθεια - ενώ έχει σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα παραμένει σχετικά ισχυρή, ο πληθωρισμός μειώνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται έτοιμη να ανακάμψει από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των τιμών και τον περιορισμό στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει ως κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, με την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας να προκαλεί αύξηση στις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI).

Το πρώτο εξάμηνο του 2023 καταγράψαμε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, αξιοποιώντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας καθώς και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τον ισχυρό Ισολογισμό και το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας. Τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν τα €0,5 δισ., με αποτέλεσμα ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (core RoTE) να υπερβαίνει το 16% και ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα (C:CI) να διαμορφώνεται στο 32%, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των οργανικών εσόδων μας, τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Η ισχυρή οργανική κερδοφορία μας δημιουργεί σταθερό κεφάλαιο κάθε τρίμηνο, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να καταγράφουν αύξηση κατά 80μ.β. σε τριμηνιαία βάση για δεύτερο συνεχές τρίμηνο και να διαμορφώνονται στο 17,3% και 18,4%, αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, η πλεονάζουσα ρευστότητά μας εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, βασιζόμενη σε μια ισχυρή και σταθερή βάση καταθέσεων, ενώ η καθαρή μας ταμειακή θέση ενισχύεται περαιτέρω, αγγίζοντας τα €7 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπολειπόμενη έκθεση της Τράπεζας σε Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ανέρχεται σε μόλις €0,3 δισ. μετά από προβλέψεις, ενώ η μικρή αύξηση στις καθυστερήσεις αποπληρωμών στεγαστικών δανείων κατά το Β΄ τρίμηνο 2023 παραμένει πολύ χαμηλότερη του αναμενόμενου, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την ανθεκτικότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας.

Με τους οικονομικούς δείκτες να προβλέπουν ισχυρότερη ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε το επιτυχημένο πολυετές Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας με στόχο να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας με έναν πιο αποδοτικό και πελατοκεντρικό τρόπο. Ως Τράπεζα Πρώτης Επιλογής, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στηρίζοντας τους πελάτες μας, την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας».