Καθαρά κέρδη €592,3 εκατ. το 2022 για τον ΟΠΑΠ
Καθαρά κέρδη €592,3 εκατ. το 2022 για τον ΟΠΑΠ

Καθαρά κέρδη €592,3 εκατ. το 2022 για τον ΟΠΑΠ

Συνολικό ποσό μερίσματος €1 / μετοχή για την χρήση θα προτείνει η Διοίκηση στη Γ.Σ
RE+D magazine
16.03.2023

Καθαρά κέρδη χρήσης 2022 στα 592,3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ σε σύγκριση με 259,4 εκατ.ευρώ το 2021.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα 1,939 δις.ευρώ έναντι 1,538,8 δις.ευρώ το 2021, αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης των παιχνιδιών και της διευρυμένης πελατειακής μας βάσης στο online.

Το δ' τρίμηνο 2022 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 540,9 εκατ.ευρώ φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, αυξημένα κατά 8,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντικατοπτρίζοντας την ώθηση που έδωσαν οι επιτυχημένες βελτιώσεις στα παιχνίδια μας. Παράλληλα, τα έσοδα ενισχύθηκαν από την αυξημένη επισκεψιμότητα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και την παικτική δραστηριότητα στο σύνολο των καναλιών διανομής του, καθώς και από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, παρά τα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα αγώνων.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε το 2022 κατά 31,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 798,8 εκατ.ευρώ (χρήση 2021: 605,8 εκατ.ευρώ) ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το δ' τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε 223,9 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 14,7% (δ' τρίμηνο 2021: 195, 3 εκατ.ευρώ).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2022 αυξήθηκαν κατά 33,7% στα 736 εκατ. ευρώ (χρήση 2021: 550,3 εκατ.ευρώ), ή κατά 38,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση, αντικατοπτρίζοντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους. Τα EBITDA δ' τριμήνου 2022 ανήλθαν σε 202,7 εκατ. ευρώ(δ' τρίμηνο 2021: 170,4 εκατ.ευρώ) αυξημένα κατά 18,9% ή κατά 17,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα 365,1 εκατ. ευρώ έναντι 321,8 εκατ. ευρώ το 2021, αυξημένα κατά 13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, υποστηρίζοντας την πλήρη επαναλειτουργία των retail δραστηριοτήτων το 2022 έναντι των επιβεβλημένων περιορισμών το 2021 λόγω της πανδημίας, καθώς και την ανάπτυξη του online. Τα λειτουργικά έξοδα το δ' τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 113,9 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 22,2% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα κυρίως των αυξημένων εξόδων προβολής και διαφήμισης. Σε συγκρίσιμη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2022 και του δ' τριμήνου 2022 αυξήθηκαν κατά 11,5% και 23,9% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα 592,3 εκατ. ευρώ (χρήση 2021: 259,4 εκατ.ευρώ ) αυξημένα κατά 128,3% σε ετήσια βάση. Στο δ' τρίμηνο 2022 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 306,5 εκατ. ευρώ(δ' τρίμηνο 2021: Euro81,2εκ.), αυξημένα κατά 277,6% ενσωματώνοντας κέρδος 181,3 εκατ. ευρώ από την πώληση της Betano. Σε επαναλαμβανόμενη βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη 2022 ανήλθαν σε 436 εκατ.ευρω αυξημένα κατά 73,8% σε ετήσια βάση, ενώ διαμορφώθηκαν σε 127,5 εκατ. ευρώτο δ' τρίμηνο 2022, υψηλότερα κατά 47,9% σε ετήσια βάση, επιδεικνύοντας βελτιωμένα περιθώρια.

 Ισχυρή ταμειακή θέση με δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA στο 0.08x (0,15x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων)
 Συνολική ανταμοιβή μετόχων για το 2022 : 1,45 ευρώ ανά μετοχή
 Συνολικό ποσό μερίσματος ύψους 1 ευρώ. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 27 Απριλίου για υπόλοιπο μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2022 στα 0,70 ευρώ. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 6 Ιουνίου 2023. Προμέρισμα 0,30 ευρώ ήδη διανεμημένο στις 9 Νοεμβρίου 2022.
Επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ ανά μετοχή, υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ημερομηνία αποκοπής 19 Ιουνίου 2023