Κεντρικός ο ρόλος των ακινήτων στην αντιμετώπιση των κρίσεων
Κεντρικός ο ρόλος των ακινήτων στην αντιμετώπιση των κρίσεων

Κεντρικός ο ρόλος των ακινήτων στην αντιμετώπιση των κρίσεων

Βάλια Πολίτη
15.03.2023

Το θέμα του μετασχηματισμού της βιομηχανίας των ακινήτων βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής MIPIM 2023, της μεγαλύτερης παγκόσμιας έκθεσης Real Estate η οποία πραγματοποιείεται στις Κάννες συτή την βδομάδα.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας εργασιών της, ο επικεφαλής Ευρωπαϊκών επενδύσεων στην επενδυτική εταιρεία W.P. Carey., κος Mertlitz δήλωσε πως το κλίμα αποτελεί ένα ζήτημα με διαρκώς αυξανόμενη σημασία, ιδιαίτερα δεδομένης της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. «Η βιομηχανία των ακινήτων παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, δεδομένου ότι είναι υπεύθυνη σχεδόν για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών CO2», τόνισε ο ίδιος.

«Ο τομέας των ακινήτων είναι στην ουσία του ανθρωποκεντρικός και αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τις περιόδους που χαρακτηρίζονται από αστάθεια και αποδιοργάνωση».   

Αναφορικά με τις επενδυτικές επιλογές στο τρέχον οικονομικό κλίμα, ο κος Mertlitz δηλώνει πως η καλύτερη επιλογή είναι να μην επικεντρώνεται κανείς σε έναν μόνο τομέα, αλλά να εντοπίζει ακίνητα με ισχυρό αντίκτυπο από διαφορετικές κατηγορίες. «Ως επενδυτές, βλέπουμε ελκυστικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, τα logistics, η παραγωγή και πώληση τροφίμων και η λιανική προϊόντων DIY. Αυτοί οι τομείς έχουν επιδείξει εντυπωσιακή αντοχή και οφέλη από διαχρονικές τάσεις».

Όπως τονίζει, η εταιρεία του παραμένει θετική προς τους τομείς της βιομηχανίας και των logistics, δεδομένης της εκρηκτικής ανόδου που έχει προκαλέσει το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και του κεντρικού ρόλου τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και την ενισχυμένη τάση επαναπατρισμού της εφοδιαστικής.

Παρά το αμφίβολο μακροοικονομικό κλίμα, ο κος Mertlitz νιώθει αισιόδοξος για τη σύναψη συμφωνιών στο μέλλον. «Εκτιμούμε ότι οι κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να αυξάνουν τα επιτόκια, σε μια προσπάθεια να βάλουν φρένο στον πληθωρισμό. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτές οι αυξήσεις θα γίνουν πιο σταδιακά, σε σχέση με εκείνες του 2022. Σε γενικές γραμμές, φαίνεται πως η αγορά προσαρμόζεται για να συμπεριλάβει τος προσαρμογές τιμών που προκαλούνται από τα αυξανόμενα επιτόκια, το οποίο είναι ένα θετικό σημάδι για το νέο έτος».

«Το απαιτητικό περιβάλλον που προκαλούν τα επιτόκια ευνοεί επιπλέον τους αγοραστές ιδιωτικών κεφαλαίων, και πιθανώς θα δράσει σαν καταλύτης για περισσότερες εταιρείες να καταφύγουν σε συμφωνίες πώλησης και επαναμίσθωσης (sale-leaseback), με σκοπό την απελευθέρωση κεφαλαίου» καταλήγει ο κος Mertlitz.

 Αντιθέσεις, αναπροσαρμογές τιμών και αντοχή χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων

«Ο έντονος πληθωρισμός και η αυστηρότητα των κεντρικών τραπεζών επιδρούν στους παράγοντες που επηρεάζουν την αξίας των ακινήτων προς αντίθετες κατευθύνσεις», σχολιάζει ο κος La Pierre, επικεφαλής Ευρώπης της LaSalle Investment Management.

«Ο προσδιορισμός των τιμών αποτελεί κεντρικό ζήτημα για το 2023. Οι διαφορές μεταξύ των απόψεων αγοραστών και πωλητών περιορίζουν τη ρευστότητα επί της παρούσης, αλλά παράλληλα δημιουργούν ευκαιρίες σε όλο το φάσμα μετοχών και ομολόγων στην αγορά ακινήτων».

Όπως τονίζει, σε αντίθεση με ορισμένες αναταράξεις στις κεφαλαιαγορές, τα βασικά στοιχεία προσφοράς και ζήτησης της Ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερά και ανθεκτικά. «Καθώς πλησιάζει η άνοιξη, η Ευρωπαϊκή οικονομία και οι ενοικιαστές ακινήτων έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα στους περιορισμούς παροχής ενέργειας και στις ασταθείς τιμές», παρατηρεί ο ίδιος.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι χρήστες ακινήτων εξακολουθούν να προκαλούν ζήτηση για επανεγκατάσταση, διεύρυνση ή αναβάθμιση του χώρου τους, σε μια προσπάθεια να καλύψουν το χαμένο χρόνο της πανδημίας. Παρόλα αυτά, προϋπάρχοντες περιορισμοί στη χρήση γης εμποδίζουν την παροχή νέων ακινήτων, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων διαθεσιμότητας ακινήτων και δίνει στους ιδιοκτήτες την ικανότητα να διατηρήσουν την επιρροή που ασκούν στον προσδιορισμό των τιμών ενοικίασης, σε τομείς όπως τα logistics.

«Το εισόδημα των ακινήτων αποδεικνύει ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα στον πληθωρισμό σε διάφορα χαρτοφυλάκια» προσθέτει κος La Pierre.

«Κοιτάζοντας στο μέλλον, παρατηρούμε μεγαλύτερες αποκλίσεις στις προοπτικές μεταξύ ακινήτων ίδιου τύπου. Διαφορές όπως η αγορά, η φυσική ποιότητα, η τοποθεσία και ο κύκλος ζωής είναι αυτές που θα καθορίσουν τη μελλοντική ικανότητα ενός ακινήτου να προσελκύσει και να διατηρήσει ενοίκους. Αυτή η τάση συνδέεται στενά με το μακροπρόθεσμο ζήτημα του μετασχηματισμού με βάση τους παράγοντες ESG, το οποίο όχι απλά συνεχίζει να υφίσταται, αλλά επιταχύνεται ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων και των τιμών της ενέργειας».