Κέντρο Καινοτομίας στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας
Κέντρο Καινοτομίας στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας

Κέντρο Καινοτομίας στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας

To πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.
RE+D magazine
09.05.2023

Κέντρο καινοτομίας για ανάπτυξη τεχνολογιών μετατροπής-αναβάθμισης πλοίων συμβατικής τεχνολογίας σε «eco-friendly» δημιουργεί η ONEX στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας.

Η εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα R&D του “Korea Evaluation Institute of Industrial Technology Aerospace & Shipbuilding Team” που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Βιομηχανίας Εμπορίου και Ενέργειας της Ν. Κορέας,  στο πλαίσιο του οποίου θα συνεργαστεί περιορισμένος αριθμός φορέων και εταιρειών της Ν. Κορέας, και ορισμένων άλλων χωρών.

Συγκεκριμένα, με το εν λόγω πρόγραμμα R&D, επιδιώκεται η βελτίωση των λειτουργικών και ενεργειακών αποδόσεων των πλοίων που θα μετασκευαστούν, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες διεθνείς απαιτήσεις για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα και τη συμμόρφωση των πλοίων με τους νέους κανόνες ενεργειακής απόδοσης που ορίζουν οι κανονισμοί του International Maritime Organization (IMO), και στοχεύει στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τα πλοία, με χρήση εναλλακτικών καυσίμων (LPG, LNG, Αμμωνίας, Μεθανόλης κ.α.), με προφανή περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

To πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.