Κέρδη ύψους €154 εκατ. το 2023 για το Υπερταμείο
Κέρδη ύψους €154 εκατ. το 2023 για το Υπερταμείο

Κέρδη ύψους €154 εκατ. το 2023 για το Υπερταμείο

Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν τα μερίσματα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
RE+D magazine
02.04.2024

Υπερδιπλάσιες επιδόσεις σε έσοδα και κέρδη κατέγραψε το 2023 το Υπερταμείο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα έσοδα από μερίσματα διαμορφώθηκαν σε €177,4 εκατ. από €74,2 εκατ. το 2022. Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο γεγονός αυτό, καταλυτική επίδραση είχε η διανομή μερισμάτων από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από κέρδη της χρήσης, αλλά και προηγούμενων ετών (μέρισμα από ΔΑΑ 2023: €171,3 εκατ., 2022: €50,3 εκατ.).

Σημειώνεται ότι τα έσοδα έτους 2023, σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, δεν περιλαμβάνουν έσοδα από μερίσματα των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ τις μετοχές των οποίων μεταβίβασε στο Ελληνικό Δημόσιο στις 3.8.2023. 

Η εξαιρετική αύξηση εσόδων, ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση των οργανικών δαπανών κατά € 1,5 εκατ., και απορρόφησε και την έκτακτη δαπάνη μερικής απομείωσης της αξίας της συμμετοχής σε θυγατρική ύψους € 18,5 εκατ. Παράλληλα, τα έσοδα από προσόδους/τόκους ανήλθαν σε €5,6 εκατ., τριπλάσια του 2022 (€1,7 εκατ.). 

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη το 2023 ανήλθαν σε €154 εκατ., υπερδιπλάσια και από τα κέρδη έτους 2022 (€ 67 εκατ.) και πλέον αποτελούν το νέο ιστορικό υψηλό. 

Η συνεχής κερδοφορία έχει αυξήσει και τα ταμειακά διαθέσιμα τα οποία έχουν ξεπεράσει τα €273 εκατ, παρά τα υψηλά μερίσματα τα οποία έχει διανέμει έως τώρα στο Ελληνικό Δημόσιο (διανέμει το 77,5% των ετήσιων κερδών).