"Κινήθηκε" η οικοδομή και τον μήνα Νοέμβριο 2022
"Κινήθηκε" η οικοδομή και τον μήνα Νοέμβριο 2022
  Data Data

"Κινήθηκε" η οικοδομή και τον μήνα Νοέμβριο 2022

RE+D magazine
28.02.2023

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) τον Νοέμβριο 2022, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.518 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 580.370m2 επιφάνειας και 2.598.304 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 9,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 2,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022 ανήλθαν σε 2.493 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 571.961 m2 επιφάνειας και 2.552.128 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 0,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Νοέμβριο 2022, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 25 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8.409 m2 επιφάνειας και 46.176 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 2022, είναι 1,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2021 έως τον Νοέμβριο 2022, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 24.816 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.393.988 m2 επιφάνειας και 24.063.280 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2020 - Νοεμβρίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 5,1% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2021 - Νοεμβρίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 4,7% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 11,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 5,3% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2020 - Νοεμβρίου 2021. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,4%.

Το εντεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 3,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 11,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εντεκάμηνο του έτους 2021. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 3,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 12,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,0% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2021.