Κόντα στο μισό δισ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου της Noval Property
Κόντα στο μισό δισ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου της Noval Property

Κόντα στο μισό δισ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου της Noval Property

Το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ περιλαμβάνει πλέον 61 επενδυτικά ακίνητα από 44 στην αρχή του χρόνου. Ποιά από αυτά φέρουν βάρη
RE+D magazine
01.09.2022

Σε €455,5 εκατ. διαμορφώθηκε η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 61 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property κατά την 30η Ιουνίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 10,2%) έναντι της εύλογης αξίας της 31ης Δεκεμβρίου 2021(44 επενδυτικά ακίνητα και συμμετοχές) σύμφωνα με την Κατάσταση Επενδύσεών της που δημοσίευσε η εταιρεία.

Συγκεκριμένα στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας προστέθηκαν δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας και στο Χαιδάρι καθώς και τέσσερις κατοικίες ενώ διπλασίασε τον αριθμό των οικοπέδων – αγροτεμαχίων με σημαντικότερα αυτά στην Σκύρο και στον Αγιο Κωσταντίνο.

Τέλος μέσω της συμμετοχής της σε εταιρείες απέκτησε αποθήκες στην Μαγούλα καθώς και 245 στρ στην Κέρκυρα.

Όλα τα ακίνητα της NOVAL PROPERTY είναι ελεύθερα βαρών, πλην του MareWest στην Κόρινθο (ALPHA BANK €10.800.000) του ξενοδοχείου στην πλατεία Καραϊσκάκη (EUROBANK €4.500.000) του ΟRΒΙΤ Λ. Κηφισίας 115 (ALPHA BANK €44.400.000) και του River West (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ €82.800.000)

Σημειώνεται ότι η Noval Property εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21,35 εκατ. ευρώ με εισφορές σε είδος ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 2778/1999.