Κόστος στέγασης: Στη δυσμενέστερη θέση η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης
Κόστος στέγασης: Στη δυσμενέστερη θέση η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης

Κόστος στέγασης: Στη δυσμενέστερη θέση η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
09.11.2023

Στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το κόστος στέγασης κατατάσσεται η Ελλάδα παρά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που έδωσε στην δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος

Το κόστος στέγασης ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 34,2% για το 2022, έναντι 19,9% κατά μέσο όρο για την Ευρώπη των 27.  Ομοίως, και ο δείκτης υπερβολικής επιβάρυνσης λόγω κόστους στέγασης λαμβάνει για την Ελλάδα την υψηλότερη τιμή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, καθώς για το έτος 2022 το 27% του πληθυσμού της χώρας επωμίστηκε κόστος στέγασης που αναλογούσε σε ποσοστό άνω του 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του, όταν το αντίστοιχο ποσοστό πληθυσμού στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε σε 9,4%. 

Screen Shot 2023-11-09 at 09.23.34.png

Παρόλα αυτά συνεχίζεται η αυξητική τάση στις τιμές των οικιστικών ακινήτων και το α΄ εξάμηνο του 2023 με τις προβλέψεις για περαιτέρω άνοδο στις τιμές των οικιστικών ακινήτων να παραμένουν θετικές, παρά τις αβεβαιότητες στην εγχώρια και την παγκόσμια οικονομία. Βραχυπρόθεσμα, εκτιμάται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίως από το εξωτερικό, θα παραμένει έντονο ειδικά για συγκεκριμένες προνομιακές θέσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής και για περιοχές με τουριστικά χαρακτηριστικά. 

Επισημαίνεται ότι οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα απέχουν ακόμη από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί πριν τη δημοσιονομική κρίση.

Αναλυτικότερα, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2023 κατά 13,9% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης κατά 11,8% το 2022. 

Οι τιμές των νέων διαμερισμάτων (ηλικίας έως 5 ετών) το β΄ τρίμηνο 2023 αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8%, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων κατά 14,1%. 

Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ισχυροί ετήσιοι ρυθμοί αύξησης στις τιμές των διαμερισμάτων καταγράφηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη (16,4%) και σε άλλες μεγάλες πόλεις (14,6%), οι οποίοι υπερβαίνουν τον αντίστοιχο μέσο ρυθμό αύξησης για το σύνολο της χώρας. 

Screen Shot 2023-11-09 at 09.24.14.png