Ξεκινά η διάθεση του 27% της Πειραιώς από το ΤΧΣ
Ξεκινά η διάθεση του 27% της Πειραιώς από το ΤΧΣ

Ξεκινά η διάθεση του 27% της Πειραιώς από το ΤΧΣ

Αναμένει να εισπράξει έως 1,33 δισ. ευρώ.
RE+D magazine
04.03.2024

Ξεκινά σήμερα στις 10 το πρωί η συνδυασμένη διάθεση του 22%+5% των μετοχών Πειραιώς Financial Holdings από το ΤΧΣ με την διαδικασία να ολοκληρωνεται στις 4 το απόγευμα της 6ης Μαρτίου.

Αρχικά θα διατεθούν έως 275.080.789 Κοινές μετοχές, ενώ το ΤΧΣ (Πωλητής Μέτοχος) έχει επιφυλαχθεί να ασκήσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αυξήσει τον αριθμό των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών κατά έως 62.518.361 Κοινές Μετοχές.

Το 15%, που αντιστοιχεί σε 41.262.118 των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και το 85%, που αντιστοιχεί σε 233.818.671 των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά απευθύνεται τόσο σε Ιδιώτες Επενδυτές όσο και σε Ειδικούς Επενδυτές στην Ελλάδα και θα διεξαχθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (Η.ΒΙ.Π.).

Από τις ως 41.262.118 μετοχές του ελληνικού βιβλίου τουλάχιστον το 30% θα κατανεμηθεί για την ικανοποίηση αιτήσεων ιδιωτών επενδυτών και ως 70% σε ειδικούς επενδυτές. Αν δεν καλυφθεί η προσφορά από τη ζήτηση τυχόν αδιάθετες μεταφέρονται στο ξένο βιβλίο.

Το εύρος τιμής διάθεσης ορίστηκε σε 3,70 με 4 ευρώ/ προσφερόμενη μετοχή.

Το ΤΧΣ ξεκινά τη συνδυασμένη διάθεση με σκοπό να διαθέσει στην αγορά το 22% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings. Εφόσον διαπιστωθεί υπερβάλλουσα ζήτηση μπορεί να διαθέσει ένα επιπρόσθετο 5% για την κάλυψή της. Ειδικότερα, οι αρχικά προσφερόμενες μετοχές ανέρχονται σε 275.080.789 (σ.σ. 22%). Σε αυτές θα προστεθούν έως 62.518.361 μετοχές (5%), εφόσον το Ταμείο αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα αύξησης μεγέθους προσφοράς.

Εφόσον το Ταμείο διαθέσει το σύνολο των μετοχών Πειραιώς Holdings στην ανώτατη τιμή του εύρους (4 ευρώ) θα εισπράξει 1,33 δισ. ευρώ.

Η μετοχική σύθεση της Τράπεζας Πειραιώς σήμερα είναι:

Μέτοχοι                     Αριθμός Μετοχών       %  Μετοχές      Αρ. Δικαιωμάτων        % Ποσοστό Δικαιωμάτων 

ΤΧΣ *                                 337.599.150                 27,00%           337.599.150                27,00%

Paulson & Co. Inc..           232.758.919                18,62%            232.758.919               18,62%

Helikon Investments .        54.373.407                 4,35%              117.251.976                  9,38%

Λοιποί μέτοχοι < 5%        625.635.747                  50,03%           562.757.178                45,00%

Σύνολο                            1.250.367.223                 100,00%        1.250.367.223                100,00