Ξεκινά η κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης Παλαιοφάρσαλος– Καλαμπάκα
Ξεκινά η κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης Παλαιοφάρσαλος– Καλαμπάκα

Ξεκινά η κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης Παλαιοφάρσαλος– Καλαμπάκα

Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στα €52,2 εκατ.
RE+D magazine
25.11.2022

Σε φάση κατασκευής εισέρχεται πλέον και η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, καθώς υπεγράφη η σύμβαση του έργου που αφορά την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, και ETCS LEVEL 1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή, καθώς και την κατασκευή νέας παρακαμπτήριας γραμμής στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σοφάδων.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΑΒΑΞ Α.Ε.. Η επιλογή του  αναδόχου για την κατασκευή του  έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο αυτό. 

Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στα 52,2 εκατ. και θα υλοποιηθεί σε ορίζοντα 36 μηνών, με στόχο την έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής αναβαθμισμένης με ηλεκτροκίνηση έως τα τέλη του 2025. Η συνολική διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης (εγγύησης) του έργου ορίζεται επίσης σε τριάντα έξι μήνες.

Για το έργο έχει εξασφαλιστεί συγχρηματοδότηση από κονδύλια της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,  από το ΕΣΠΑ 2014-2020,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Το έργο αφορά σε:

Κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας Λάρισας 

Εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου1 

Υλοποίηση συστήματος ηλεκτροκίνησης και τηλεδιοίκησης της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας και προσαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτροκίνησης με τις υφιστάμενες όμορες εγκαταστάσεις.

Κατασκευή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Κατασκευή υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή των Σοφάδων, όπου θα κατασκευαστεί γραμμή υπέρβασης (παρακαμπτήριος) μήκους 650μ 

Κατασκευή αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων για την εξυπηρέτηση του κοινού

Εργασίες ανακαίνισης ή και επισκευής μικρής κλίμακας σε χώρους των υφισταμένων κτηρίων των Σ.Σ. Σοφάδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαμπάκας, όπου θα στεγασθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.