Ξεκινά το εξοικονομώ του 2023. Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Ξεκινά το εξοικονομώ του 2023. Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Ξεκινά το εξοικονομώ του 2023. Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Στο ΦΕΚ το νέο πρόγραμμα
RE+D magazine
20.05.2023

Ανοίγει στις 12 Ιουνίου η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023».

Οι ενδιαφέρομενοι θα μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε €300 εκατ. , από τα οποία €60 εκατ. διατίθενται αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» θα πρέπει να πετύχει υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. 

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να υφίστανται νόμιμα.
  • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
  • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
  • Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
  • Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι οι εξείς:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  2. Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
  3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
  4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).


Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.

Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν πρόγραμμα.


 Κριτήρια για τη βαθμολόγηση των αιτήσεων


S14creen Shot 2023-05-22 at 07.28.22.jpg

ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ