Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση της οικίας Γαζή στην Άμφισσα
Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση της οικίας Γαζή στην Άμφισσα

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση της οικίας Γαζή στην Άμφισσα

Το έργο ύψους €336.208,12 θα δώσει έναν ακόμη σημαντικό χώρο πολιτισμού στον Δήμο Δελφών.
RE+D magazine
13.12.2022

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την αποκατάσταση της οικίας Γαζή στην πόλη της Άμφισσας.

Με την ολοκλήρωση αυτής θα ακολουθήσει η έναρξη των εργασιών για να αποδοθεί ένας ακόμα σημαντικός χώρος πολιτισμού στο Δήμο Δελφών. Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση οικείας Γαζή στην Άμφισσα και μετατροπή σε πολιτιστικό χώρο» είναι προϋπολογισμού 336.208,12 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης για την αποκατάσταση και επισκευή των ζημιών του κτηρίου που έχουν επέλθει με την πάροδο του χρόνου, εναρμονιζόμενο πλήρως με τα ιστορικά του στοιχεία, όντας ταυτόχρονα λειτουργικό για να ανοίξει τις πύλες του ως ένας νέος χώρος πολιτισμού.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 30η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ενώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισή τους έχει οριστεί η 3η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Τέλος, με την υπογραφή της σύμβασης οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε 240 ημέρες (οκτώ μήνες).