Ξεκινούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου Ιτέας
Ξεκινούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου Ιτέας

Ξεκινούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου Ιτέας

Το έργο είναι προϋπολογισμού €328.712,83.
RE+D magazine
15.03.2023

Υπεγράφη η σύμβαση και σύντομα ξεκινούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου της Ιτέας, ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα οδηγήσει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων των εγκαταστάσεων, καθώς και στη βιώσιμη λειτουργία του.

Το έργο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση ανοιχτού κολυμβητηρίου Ιτέας» είναι προϋπολογισμού 328.712,83 ευρώ και κρίνεται απαραίτητο αφού η κατάσταση του υφιστάμενου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού χρίζει αναβάθμισης.

Οι προβλεπόμενες από τη μελέτη επεμβάσεις έχουν ως κύριους στόχους:

  • Την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για την αντιμετώπιση των αναγκών θέρμανσης της κολυμβητικής δεξαμενής
  • Τη μείωση των ενεργειακών εξόδων καθ’ όλη την εύλογη διάρκεια ζωής της κολυμβητικής δεξαμενής.
  • Τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του κολυμβητηρίου και ειδικότερα τον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.
  • Τη δυνατότητα ανάπτυξης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις του έργου αφορούν στην εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος, στην ανάπτυξη κεντρικού θερμικού ηλιακού συστήματος για την κάλυψη τμήματος των αναγκών θέρμανσης, στην αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων και καυστήρων πετρελαίου, στις μονώσεις των δικτύων θέρμανσης εντός του μηχανοστασίου και στη συντήρηση του θερμομονωτικού καλύμματος της κολυμβητικής δεξαμενής. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων θα υποστηριχθεί από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου των εγκαταστάσεων.