Πάνω από €1 δισ. στα ταμεία της Lamda από την πώληση κατοικιών στο Ελληνικό
Πάνω από €1 δισ. στα ταμεία της Lamda από την πώληση κατοικιών στο Ελληνικό

Πάνω από €1 δισ. στα ταμεία της Lamda από την πώληση κατοικιών στο Ελληνικό

Με ζημιά ύψους €55,2 εκατ. έκλεισε το Εννεάμηνο 2022 της LAMDA Development
RE+D magazine
24.11.2022

Σε υψηλά ποσοστά κινούνται οι προκρατήσεις για το μεγαλύτερο μέρος των διαμερισμάτων, κατοικιών αλλά και οικοπέδων στο Ελληνικό, σύμφωνα με την Lamda Development.

Οπως δήλωσε η διοίκηση της εταιρείας κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενναμήνου το ενδιαφέρον για τα οικιστικά ακίνητα αλλά και για τα εμπορικά ακίνητα στο project του Ελληνικού "χτυπάει κόκκινο". Σύμφωνα με την εταιρεία αναμένεται να εισπράξει στην πρώτη 5ετία του έργου πάνω από €1 δισ. από την πώληση κατοικιών.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις κρατήσεις στο Riviera Tower για τη μελλοντική απόκτηση των 169 διαμερισμάτων επί του πύργου κατοικιών έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 95% της επιφάνειας προς πώληση. Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά έσοδα για το σύνολο των διαμερισμάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (Φάση Α’), ανέρχονται σε περίπου €620 εκατ., με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών.

Αναφορικά με τα Condos στο Παράκτιο Μέτωπο, έχουν ήδη υπάρξει προκρατήσεις για το περίπου 85% της επιφάνειας προς πώληση. Τα κατ’ εκτίμηση συνολικά έσοδα για το σύνολο των condos, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας ανέρχονται σε περίπου €270 εκατ., με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών.

Τέλος, τα οικόπεδα (28 The Cove Villas) έχουν πουληθεί σε ποσοστό 90% με τα κατ’ εκτίμηση συνολικά έσοδα από την πώληση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας να υπολογίζονται σε περίπου €190 εκατ, με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών. Το κόστος κατασκευής αναλαμβάνεται από τους αγοραστές, ενώ η διαχείριση της μελέτης και της κατασκευής από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Την ίδια ώρα έντονο είναι το ενδιαφέρον και για τις εμπορικές μισθώσεις. Συγκεκριμένα, στο Vouliagmenis Mall έχει ήδη κατατεθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος (Eol) από μισθωτές για το 92% της μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας ενώ έχουν υπογραφεί ήδη Heads of Terms (HoT) για περίπου 25% της επιφάνειας. Για το Riviera Galleria σύμφωνα με την εταιρεία έχει ήδη κατατεθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος (EoI) από ενοικιαστές για το 71% του GLA ενώ έχουν ήδη υπογραφεί HoT για περίπου 3% του GLA.


Tα αποτελέσματα

Σε ζημιά ύψους €55,2 εκατ. ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, της LAMDA Development για το Εννεάμηνο 2022 έναντι κερδών €209,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2021.

Οπως λέει η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της "τα οικονομικά αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2021 περιλάμβαναν τη θετική επίπτωση ποσού €306,1 εκατ. βάσει της επανεκτίμησης της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ από τον ανεξάρτητο εκτιμητή".

Εξαιρουμένων των εξόδων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (€36,7 εκατ) και των χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (€27,6 εκατ), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος €9,2 εκατ. (έναντι κερδών €238,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2021).

Επισημαίνεται ότι τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2022 περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση 

(α) ποσού €21,3 εκατ. βάσει της επανεκτίμησης της αξίας των Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων του Ομίλου την 30.06.2022 από τον ανεξάρτητο εκτιμητή και 

(β) ποσού €10,5 εκατ. βάσει της επανεκτίμησης της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονταν στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ την 30.06.2022 από τον ανεξάρτητο εκτιμητή. Σημειώνεται ότι και τα δύο προαναφερθέντα ποσά είχαν επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα Εξαμήνου 2022.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών του Εννεαμήνου 2022, αυξήθηκαν 43% έναντι του 2021 στα €39,6 εκατ.

Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων και λόγω της ενοποίησης για περίοδο σχεδόν 2 μηνών (από την 06.08.2022) του νεοαποκτηθέντος εκπτωτικού χωριού Designer Outlet Athens (θετική συνεισφορά €1,3 εκατ. στα κέρδη EBITDA).

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το Εννεάμηνο 2022 αυξήθηκαν 50% έναντι του 2021 στα €46,8 εκατ. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Εννεάμηνο 2021 είχε επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της αναστολής λειτουργίας τους για συνολική περίοδο περίπου 3 μηνών και της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα (κατά ποσοστό 40%) των καταστηματαρχών/μισθωτών για το σύνολο της περιόδου του Α’ Εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος).

Το Εννεάμηνο 2022 τα Εμπορικά Κέντρα λειτούργησαν με ελάχιστους μόνο περιορισμούς λόγω της πανδημίας ενώ δεν εφαρμόστηκε καμία νομοθετικά προβλεπόμενη μείωση στα μισθώματα. Επισημαίνεται ότι τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν οριακά χαμηλότερα (κατά σχεδόν €1 εκατ.) έναντι της ιστορικά υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας το 2019 (€47,6 εκατ.).

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων (Retail EBITDA) περιλαμβανομένου του νεοαποκτηθέντος Designer Outlet Athens ανήλθαν σε €48,1 εκατ. (+54% έναντι του 2021).

Αναφορικά με την επίπτωση του έργου για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, επισημαίνονται τα εξής:

• Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €36,7 εκατ (έναντι €20 εκατ την αντίστοιχη περίοδο το 2021) καθώς ο Όμιλος έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς προετοιμασίας και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό.

• Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, ανήλθαν σε €27,6 εκατ (έναντι €9,3 εκατ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 λόγω της ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ από την 25.06.2021).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 30.09.2022 ανήλθε σε €1,32 δις (ήτοι €7,60 ανά μετοχή), οριακά χαμηλότερα (3% ή περίπου €37 εκατ) έναντι της 31.12.2021.