"Μάχη" οκτώ επενδυτικών σχημάτων για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου
"Μάχη" οκτώ επενδυτικών σχημάτων για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

"Μάχη" οκτώ επενδυτικών σχημάτων για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

Διεκδικούν στην β' φάση του διαγωνισμού την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής 67%.
RE+D magazine
08.04.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, προεπέλεξε τα επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου» (ΟΛΗ Α.Ε.).

Ο «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» (ΟΛΗ Α.Ε.) έχει σήμερα το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου μέχρι τον Ιανουάριο του 2063. Έχει επίσης διαχειριστικές αρμοδιότητες του παλαιού Ενετικού λιμένα, του λιμένα Λινοπεραμάτων και των τριών αλιευτικών καταφυγίων: Λούτρα, Κερατόκαμπος και Άρβη. 

Τα επενδυτικά σχήματα που προεπιλέχθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ είναι εξής:

1)     OLETE LIMITED

2)     Κονοπραξία GRIMALDI EUROMED S.p.A. – ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3)     Κοινοπραξία PORTEK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED - GPH CRUISE PORT FINANCE LTD

4)     Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ATTICA GROUP

5)     Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – AVIAREPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

6)     Κοινοπραξία ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε. – GOLDENSTEP SHIPPING LIMITED

7)     Κοινοπραξία ΤΕΚΑΛ Α.Ε. - – JCC S.A.L.8)     ΟΛΘ Α.Ε.

Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν τις σχετικές Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.

Στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.