Με 98,36% η Πειραιώς στην Trastor ύστερα από την υποχρεωτική δημόσια πρόταση
Με 98,36% η Πειραιώς στην Trastor ύστερα από την υποχρεωτική δημόσια πρόταση

Με 98,36% η Πειραιώς στην Trastor ύστερα από την υποχρεωτική δημόσια πρόταση

Δεν θα ασκηθεί squeeze out ούτε έξοδος της μετοχής από το ταμπλό.
RE+D magazine
23.06.2022

"Περί τους 197 μετόχους αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 2.427.450 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,61% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας" αναφέρει η Trastor σε ανακοίνωσή της.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει η ανακοίνωση, η Πειραιώς ελέγχει πλέον το 98,36% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με την πληρωμή του τιμήματος 1,25 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους που αποδέχτηκαν τη ΔΠ να ξεκινούν περίπου στις 24 Ιουνίου. 

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και δοθέντος ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

- Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς.

- Υποχρεούται  να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου).

- Δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., δεδομένης και της υποχρέωσης της Εταιρείας ως ΑΕΕΑΠ.