Με αύξηση εσόδων 8% έκλεισε το α' τρίμηνο του 2023 για τον ΟΛΠ
Με αύξηση εσόδων 8% έκλεισε το α' τρίμηνο του 2023 για τον ΟΛΠ

Με αύξηση εσόδων 8% έκλεισε το α' τρίμηνο του 2023 για τον ΟΛΠ

RE+D magazine
25.04.2023

Στα €43,92 εκατ. διαμορφώθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους τα έσοδα του ΟΛΠ, έναντι €40,68 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022 καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 8%.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού σημείωσαν άνοδο 3% και έφτασαν στα €12,98 εκατ. έναντι €12,64 εκατ. το περυσινό πρώτο τρίμηνο. Τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, καθώς διαμορφώθηκαν στα €22,34 εκατ. από €21 εκατ.  

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε €38,5 εκατ. την 31.03.2023, καθώς και την 31.12.2022, ενώ είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 31.03.2022 (€44,5 εκατ. ), λόγω της αποπληρωμής τεσσάρων δόσεων των τρεχόντων δανείων. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €153,7 εκατ. την 31.03.2023, έναντι €171,5 εκατ. στις 31.12.2022. 

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους €1,9 εκατ. και €4,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (31.12.2022: €27,7 εκατ.).

Πιο αναλυτικά, ο τομέας της Κρουαζιέρας σημείωσε άνοδο κατά 146,5%, του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 1,9% και του Σταθμού Αυτοκινήτων 22,8%, ενώ η Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη κατέγραψε άνοδο 12,6%.