Μεγάλη άνοδο κατά 82% στα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Μεγάλη άνοδο κατά 82% στα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Μεγάλη άνοδο κατά 82% στα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οι πωλήσεις το εξεταζόμενο διάστημα ανήλθαν σε €90 εκατ. περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
RE+D magazine
06.06.2024

Πωλήσεις στα €90 εκατ., ανακοίνωσε ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το α' τρίμηνο του 2024 στα ίδια περίπου επίπεδα με τις πωλήσεις του 1ου τριμήνου 2023 από συνεχείς δραστηριότητες.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο όμιλος το εξεταζόμενο διάστημα σημείωσε κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €51,3 εκατ., αύξηση 15% (3M’23 ΣΔ €44,7 εκατ.), με περιθώριο EBITDA 57%, έναντι περιθωρίου 49% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €32,1 εκατ., αύξηση 58% (3M’23 ΣΔ €20,4 εκατ.) και καθαρά Κέρδη €24 εκατ. έναντι κερδών από ΣΔ €13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 82%.

Οι θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές έφθασαν τα €35,6 εκατ. ενώ η καθαρή ρευστότητα Ομίλου ήταν στα €493 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €308 εκατ. στις 31.12.2023.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €707 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €521 εκατ. στο τέλος του 2023, ενώ το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ξεπερνά το €1 δισ. (€1.004,4 εκατ.), ήτοι €2,89 ανά μετοχή.