Μεγάλη πτώση στις ελληνικές εξαγωγές
Μεγάλη πτώση στις ελληνικές εξαγωγές

Μεγάλη πτώση στις ελληνικές εξαγωγές

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Δεκέμβριο του 2023 καταγράφονται πτωτικές τάσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος των Τροφίμων.
RE+D magazine
08.02.2024

Σημαντική πτώση παρατηρείται στην πορεία των εξαγωγών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές το Δεκέμβριο του 2023 προς τις χώρες της Ε.Ε. (-25,1%) καθώς και προς τις Τρίτες Χώρες (-17,4%).

Ακόμη και όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ καταγράφουν μείωση κατά -23,9%, όταν οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, υποχωρούν κατά -15,1% σε σχέση με το περσινό έτος.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό μειώθηκε κατά 2,5 μονάδες και άγγιξε μόλις το 53,3% έναντι 55,8% σε σχέση με το 2022. Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 46,7% έναντι 44,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 62,6% και των Τρίτων Χωρών στο 37,4%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2023, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, υποχώρησε προς τις Χώρες της ΕΕ (-6,8%) ενώ υποχώρησε και προς τις Τρίτες Χώρες σημαντικά (-11,1%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές μειώνονται ελαφρώς προς τις Χώρες της ΕΕ (-2,2%) ενώ καταγράφουν πτώση προς τις Τρίτες Χώρες, (-4,4%). 

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Δεκέμβριο του 2023 καταγράφονται πτωτικές τάσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος των Τροφίμων (10,8%). Πιο συγκεκριμένα, πολύ σημαντική είναι η ποσοστιαία μείωση που καταγράφεται στις υψηλές σε αξία κατηγορίες: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-19,7%), Βιομηχανικά (-8,7%), Χημικά (-13,2%), Μηχανήματα (-30,9%) και Διάφορα Βιομηχανικά (-21%). Πτώση παρουσιάζουν και οι εξαγωγές των κατηγοριών Πρώτες Ύλες (-36,8%), Ποτά & Καπνός (-23,4%) και Λάδια (-71,1%). Τέλος, ούτε οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατάφεραν να ξεφύγουν από τον κανόνα και υποχώρησαν κατά -17,3%, σε σχέση με το 2022.

Εξετάζοντας το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2023, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές δύο πολύ σημαντικών από τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή & Καύσιμα (-18,1%) και Βιομηχανικά (-9,1%), καθώς και οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές των κατηγοριών Πρώτες Ύλες κατά -18,3% και Εμπιστευτικά Προϊόντα κατά -12,1%.

Σημαντικά, όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των Τροφίμων (+9,4%), Λαδιών (+37,2%) και Ποτών & Καπνού (+11,2%), σε σχέση με το περσινό δωδεκάμηνο, ενώ πρακτικώς στάσιμες παραμένουν εκείνες των Χημικών (-1,7%), Μηχανημάτων (1,8%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (-2,8%).