Μεγάλη συμμετοχή για την δράση "Τουριστική Ανάπτυξη"
Μεγάλη συμμετοχή για την δράση "Τουριστική Ανάπτυξη"

Μεγάλη συμμετοχή για την δράση "Τουριστική Ανάπτυξη"

Κατατέθηκαν αιτήσεις ενίσχυσης σχεδόν από το σύνολο των αδειοδοτημένων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας που ανήλθαν σε €147,65 εκατ.
RE+D magazine
02.04.2024

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 31.03.2024 η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη», συνολικής συνεισφοράς €43,3 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνολικά, κατατέθηκαν αιτήσεις ενίσχυσης σχεδόν από το σύνολο των αδειοδοτημένων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, οι οποίες ανέρχονται σε €147,65 εκατ. υπερκαλύπτοντας τον προβλεπόμενο και διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά περίπου €100 εκατ. 

Με ενεργή τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων κατά σειρά υποβολής τους (μέθοδος first come, first served), η υπουργός Τουρισμού προχώρησε στην έκδοση των πρώτων δύο αποφάσεων έγκρισης των αιτημάτων ενίσχυσης, που υποβλήθηκαν από τους φορείς διαχείρισης των χιονοδρομικών κέντρων «Ανήλιο» και «3-5 Πηγάδια», ύψους €10 εκατ. έκαστο.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» συνολικής δημόσιας δαπάνης €139 εκατ. που ολοκληρώθηκε στις 31.01.2024, έχουν υποβληθεί συνολικά 41 επενδυτικά σχέδια από φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων (μαρίνων, καταφυγίων και αγκυροβολίων) συνολικού ύψους €184.588.025,30 που υπερβαίνει επίσης τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. 

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ προγραμματίζεται η ένταξη των πρώτων επενδυτικών σχεδίων έως τα μέσα Απριλίου.