Μείωση 4% τον Αύγουστο στην οικοδομική δραστηριότητα
Μείωση 4% τον Αύγουστο στην οικοδομική δραστηριότητα
  Data Data

Μείωση 4% τον Αύγουστο στην οικοδομική δραστηριότητα

Εκδόθηκαν 1.617 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 395.153m2 επιφάνειας.
RE+D magazine
28.11.2023

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, στο σύνολοτης Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.617 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 395.153m2 επιφάνειας και 2.098.732 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 4,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,μείωση κατά 10,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Αύγουστο 2023ανήλθαν σε 1.595 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 392.123 m2 επιφάνειας και 2.080.877 m3όγκου, παρουσιάζονταςμείωση κατά 4,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 17,4% στονόγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. 

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, στο σύνολο της Χώρας,ανήλθαν σε 22 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.030 m2 επιφάνειας και 17.855 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχήςτης Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Αύγουστο 2023, είναι 0,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο 2022 έως τον Αύγουστο 2023, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολοτης Χώρας, ανήλθε σε 26.644 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.987.116 m2 επιφάνειας και 27.720.534 m3όγκου.Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 - Αυγούστου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,8% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 11,2% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Σεπτεμβρίου 2022 - Αυγούστου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 6,9% στην επιφάνειακαι αύξηση κατά 10,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 - Αυγούστου 2022.Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρωπερίοδο, είναι 2,4%.

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2023, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας,αύξηση κατά 9,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,5% στονόγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του έτους 2022.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2023,η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,4% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, αύξηση κατά 12,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,5% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου -Αυγούστου 2022.