Μέρισμα €0,05 για πρώτη φορά από την Cenergy Holdings
Μέρισμα €0,05 για πρώτη φορά από την Cenergy Holdings

Μέρισμα €0,05 για πρώτη φορά από την Cenergy Holdings

Η εισηγμένη πέτυχε αύξηση των πωλήσεων για το 2022 στα €1,43 δισ.
RE+D magazine
09.03.2023

Σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα, λειτούργησαν σχεδόν καθ’όλη τη διάρκεια του 2022, παρουσιάζοντας ενισχυμένες πωλήσεις ανερχόμενες στα €1,43 δισ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, όλα τα εργοστάσια του κλάδου καλωδίων της Cenergy Holdings, αυξάνοντας τις πωλήσεις του κλάδου κατά 17% (+6% στα καλωδιακά έργα και +28% στα καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών), ενώ ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις του σε σχέση με το 2021.

Η λειτουργική κερδοφορία έφτασε σε ιστορικά υψηλά, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 137 εκατ. ευρώ (31% αύξηση σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα τόσο της ισχυρής δυναμικής στον κλάδο των καλωδίων, όσο και της ανάκαμψης στον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Βασικός μοχλός κερδοφορίας παραμένει η αποτελεσματική υλοποίηση των ενεργειακών έργων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ξεπέρασε το φράγμα των 2 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 καθώς και οι δύο κλάδοι πέτυχαν σημαντικές αναθέσεις έργων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 174 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ έναντι 30,5 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ έναντι 22 εκατ. ευρώ το 2021.

Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση μεικτού μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 79 εκατ. ευρώ το 2022, κατανεμημένες σε 71,2 εκατ. ευρώ για τα καλώδια και 7,8 εκατ. ευρώ για τους σωλήνες χάλυβα.