Μέρισμα €0,10/μετοχή μοιράζει η Viohalco
Μέρισμα €0,10/μετοχή μοιράζει η Viohalco

Μέρισμα €0,10/μετοχή μοιράζει η Viohalco

Ισχυρή άνοδος 40% στον τζίρο του ομίλου Viohalco για το 2021
RE+D magazine
18.03.2022

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Viohalco ανήλθε σε 5.375 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 40% έναντι 3.850 εκατ. ευρώ το 2020.

Το ενοποιημένο EBITDA ήταν ισχυρό και ανήλθε σε 514 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 80% έναντι του 2020. Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) διαμορφώθηκε στα 426 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 45% (2020: 294 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 276 εκατ. ευρώ, έναντι 59 εκατ. ευρώ το 2020. Οι συνεχείς επενδύσεις για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε συνδυασμό με τη συνετή διαχείριση κόστους ενίσχυσαν την αποδοτικότητα και στήριξαν τη βελτιωμένη κερδοφορία.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων κυκλικής οικονομίας που ανταποκρίνονται στη ζήτηση λόγω των δυναμικά αναπτυσσόμενων τάσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε:

«Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να επικοινωνήσω τις ισχυρές επιδόσεις της Viohalcο και των εταιριών της το 2021. Ο ενοποιημένος μας κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5.375 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 40% έναντι του 2020, ενώ το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 426 εκατ. ευρώ, αύξηση 45% έναντι του περασμένου έτους. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο την αποτελεσματικότητα και την δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου μας, αλλά και την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται στις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια του έτους, αναπτύξαμε ένα διεξοδικό σχέδιο και έναν οδικό χάρτη για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση επιδόσεων σε όλες τις εταιρίες της Viohalcο, θέτοντας εξειδικευμένους δείκτες για τον υπολογισμό της προόδου. Στο μέλλον, θα παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας και θα συνεχίσουμε να επιζητούμε την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης μας σε νέες και υφιστάμενες αγορές, αξιοποιώντας τις επιδόσεις που πέτυχαμε το 2021».

Επισκόπηση


Το 2021, η Viohalcο παρουσίασε σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της, ενώ πολλές εταιρίες της πέτυχαν εντυπωσιακή ανάπτυξη, παρά τις συνεχείς προκλήσεις. Οι εταιρίες της Viohalco συνέχισαν να βελτιστοποιούν τη χρήση των περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ παράλληλα οι συνετοί έλεγχοι κόστους βελτίωσαν τις λειτουργικές αποδόσεις. Η υγεία και η ευημερία των εργαζομένων των εταιριών της Viohalcο αποτέλεσαν όπως πάντα προτεραιότητα, ενώ παρέμειναν σε ισχύ μέτρα υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους και λοιπούς συμμέτοχους.

Στον κλάδο αλουμινίου

Η Elval, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, κατέγραψε ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ζήτησης της αγοράς και της κατεύθυνσης των προϊόντων της προς τομείς που προάγουν την ενεργειακή μετάβαση και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Η πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα, την οποία παρείχε το νέο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου Tandem που εγκαταστάθηκε πρόσφατα, ενίσχυσε το λειτουργικό πλεονέκτημα της Elval και βελτιστοποίησε το προϊοντικό της μείγμα. Η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος αξίας 100 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει το ψυχρό έλαστρο έξι ράουλων και τη νέα γραμμή βαφής, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κερδοφορία της Συμετάλ βελτιώθηκε, καθώς προσαρμόστηκε στις τάσεις της αγοράς, αυξάνοντας τις πωλήσεις των εύκαμπτων συσκευασιών και του foil για καπάκια, ενώ αυξήθηκε η ζήτηση από τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Επίσης η Συμετάλ απορρόφησε τις πιέσεις κόστους που συνδέονταν με τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών. Παράλληλα, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας της Etem Bulgaria ξεκίνησε νέο έργο για την BMW, ενώ βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης των επενδύσεων για νέα έργα. Σημειώνεται πως το βιομηχανικό τμήμα του κλάδου κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη. Η ζήτηση στην Bridgnorth Aluminium επανήλθε στα επίπεδα προ πανδημίας, γεγονός που επηρέασε θετικά τους όγκους. Η εταιρία συνέχισε να αναπτύσσει το προϊοντικό μείγμα της κατά τη διάρκεια του έτους, όμως οι πιέσεις κόστους λόγω του πληθωρισμού είχαν ως αποτέλεσμα πιο αναιμικές οικονομικές επιδόσεις.

Το βελτιωμένο κλίμα της αγοράς συνέβαλε στην αύξηση των όγκων στον κλάδο χαλκού, όπου η ισχυρή ζήτηση στις περισσότερες αγορές στις αρχές του έτους συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου χαλκού κατέγραψαν καλές επιδόσεις, με αυξημένους όγκους και κερδοφορία. Η Halcor, ο τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor, πέτυχε οριακή αύξηση στις πωλήσεις σωλήνων χαλκού, αλλά σημαντική αύξηση στις πωλήσεις ράβδων και σωλήνων κραμάτων χαλκού που ανέκαμψαν πλήρως σε όγκο και κερδοφορία. Το πενταετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Sofia Med προχώρησε σύμφωνα με τον σχεδιασμό, καθώς οι 3 πωλήσεις σε προϊόντα χαλκού, προϊόντα έλασης κραμάτων χαλκού και σε προϊόντα διέλασης χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται για ακόμα ένα έτος. Η ισχυρή ζήτηση για σύρματα περιελίξεων ενίσχυσε τους όγκους πωλήσεων της Cablel Wires.

Τα καλώδια

Οι επιδόσεις του κλάδου καλωδίων ήταν πολύ ισχυρές, αποτυπώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη στους τομείς τόσο των καλωδιακών έργων, όσο και των καλωδιακών προϊόντων. Όλα τα εργοστάσια διατήρησαν πλήρες πρόγραμμα παραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας. Η Hellenic Cables συνέχισε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και εξασφάλισε αρκετά νέα έργα στις αγορές τόσο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, όσο και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, παράλληλα με συμβάσεις-πλαίσιο με σημαντικές εταιρίες διαχείρισης δικτύων ενέργειας.  Οι όγκοι πωλήσεων του τομέα καλωδιακών προϊόντων αυξήθηκαν ως επακόλουθο της ανάκαμψης της ζήτησης και της επιτυχημένης εμπορικής στρατηγικής του τομέα. Οι επενδύσεις στο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο για επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας καλωδίων inter-array συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και έχουν πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί. Στο τέλος του έτους, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών του κλάδου ξεπερνούσε τα 650 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος χάλυβα

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα αντιμετώπισε ένα έτος με προκλήσεις. Η ανάκαμψη της κατανάλωσης ενέργειας από τα μειωμένα επίπεδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά λόγω της αναβολής και της ακύρωσης πολλών έργων μεταφοράς ορυκτών καυσίμων, οδήγησε σε εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας. Ωστόσο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, επανεκκίνησαν αρκετά έργα αγωγών σωλήνα για τη μεταφορά φυσικού αερίου, του βασικού ενδιάμεσου καυσίμου στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Συνεχίστηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Σωληνουργεία Κορίνθου, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης ενός προγράμματος πιστοποιήσεων από σημαντικές εταιρίες ενέργειας, καθώς και η ανάπτυξη πιστοποιημένων αγωγών για τη μεταφορά έως και 100% υδρογόνου. Στο τέλος του έτους, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών διαμορφώθηκε στα 350 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος χάλυβα κατέγραψε σταδιακή άνοδο της ζήτησης κατά τη διάρκεια του έτους και διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στις αγορές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και της Κύπρου. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μείωσης κόστους του προηγούμενου έτους, οδήγησαν σε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Σιδενόρ έγινε ο πρώτος παραγωγός χάλυβα στην Ελλάδα που έλαβε την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος Environmental Product Declaration (EPD) για τα προϊόντα χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD. Η πιστοποίηση αυτή παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, κρίσιμες για τη βελτίωση της βιωσιμότητας στην παραγωγή. Επιπλέον, οι πρόσφατες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις αναμένεται να προσφέρουν μακροπρόθεσμη στρατηγική αξία, να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του κλάδου, να μειώσουν περαιτέρω τα κόστη και, σταδιακά, να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των λειτουργιών.

Το real estate

Στον κλάδο ακινήτων, η Noval Property συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 2021. Μεταξύ άλλων έργων, ολοκληρώθηκε η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West, ενισχύοντας την αξία των επενδύσεων σε ακίνητα και αυξάνοντας τα έσοδα από μισθώματα για την ΑΕΕΑΠ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2021, η Noval Property απέκτησε (μέσω κοινής εταιρίας με επενδυτική εταιρία ακίνητης περιουσίας) ένα οικόπεδο σε προνομιούχο τοποθεσία στην Αθήνα, όπου θα αναπτυχθεί ένα μεγάλης κλίμακας, φιλικό προς το περιβάλλον συγκρότημα γραφείων. Το Νοέμβριο του 2021, η ElvalHalcor προχώρησε με επιτυχία στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2021 και η Noval Property εξέδωσε επιτυχώς πράσινο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 120 εκατ. ευρώ. Και τα δύο ομόλογα έχουν επταετή διάρκεια και είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τέλος, το 2021 η Viohalco ανέπτυξε για τις θυγατρικές της ένα εκτενές σχέδιο και έναν οδικό χάρτη για την παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων. Στον οδικό χάρτη περιλαμβάνεται η παρακολούθηση ευρέος φάσματος δεικτών απόδοσης για τον υπολογισμό της προόδου και μετρίασης των κινδύνων. Επιπλέον, οι θυγατρικές της Viohalco επικεντρώθηκαν στην αύξηση της αναλογίας δευτερογενών μετάλλων που χρησιμοποιούνται στην εισροή πρώτων υλών, καθώς και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από την λειτουργία των εταιριών, υποστηρίζοντας έτσι τους πελάτες τους στο να πετύχουν τους δικούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,10/μετοχή


Η Viohalco S.A. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου 2022 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την έγκριση διανομής μεικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,10 ευρώ ανά μετοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη το μεικτό προμέρισμα των 0,01 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον Ιούνιο του 2021, θα καταβληθεί το μεικτό υπόλοιπο των 0,09 ευρώ ανά μετοχή μετά την έγκριση της προτεινόμενης απόφασης από τη συνέλευση των μετόχων.