Μετά το Πάσχα το τελικό πόρισμα για το Πόρτο Καρράς
Μετά το Πάσχα το τελικό πόρισμα για το Πόρτο Καρράς

Μετά το Πάσχα το τελικό πόρισμα για το Πόρτο Καρράς

Από τα μέσα Μαρτίου που είχε αρχικά ανακοινωθεί και εφόσον υπάρξει σύγκλιση των απόψεων.
RE+D magazine
29.03.2022

Προς το τέλος του επόμενου επόμενου μήνα οι εξελίξεις για το Πόρτο Καρράς από τα μέσα Μαρτίου που πρέβλεπε η τελευταία ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακή

Το εμβληματικό ξενοδοχείο πουλήθηκε στην BELTERRA INVESTMENTS συμφερόντων Ιβαν Σαββίδη πριν από δύο σχεδόν χρόνια (Απρίλιος 2020) έναντι €205 εκατ. Το τίμημα για την αγορά περιελάμβανε και την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» για τις οποίες έχει εγγυηθεί η Εταιρεία ύψους €54 εκατ. περίπου . 

Η συμφωνία για τη μεταβίβαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στην Belterra Investments προέβλεπε τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό ύψος της συναλλαγής.

Η έκδοση του τελικού πορίσματος έχει αναβληθεί πολλές φορές με την πιο πρόσφατη να έχει οριστεί για τα μέσα Μαρτίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής, οι δεύτεροι ανεξάρτητοι σύμβουλοι που όρισαν οι αντισυμβαλλόμενες εταιρείες προκειμένου να εξετάσουν το από 5.4.2021 πόρισμα (completion statement) που κατάθεσε ο ανεξάρτητος σύμβουλος, βασιζόμενοι στην μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών, θεωρούν πλέον ως πιθανή ημερομηνία για την έκδοση του τελικού πορίσματος (final completion statement), εφόσον υπάρξει σύγκλιση απόψεων και με κάθε επιφύλαξη, τα τέλη Απριλίου 2022.