Μηνύσεις από την Airbnb στο δήμο της Νέας Υόρκης
Μηνύσεις από την Airbnb στο δήμο της Νέας Υόρκης

Μηνύσεις από την Airbnb στο δήμο της Νέας Υόρκης

Νέος νόμος απαιτεί από τους οικοδεσπότες να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο.
RE+D magazine
02.06.2023

Tην πόλη της Νέας Υορκης μήνυσε σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times η Airbnb για νέο νόμο o οποίος σύμφωνα με την εταιρεία θα δημιουργήσει μια «de facto απαγόρευση» κατά των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ο νόμος, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από τον επόμενο μήνα, απαιτεί από τους οικοδεσπότες να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο. Η πλατφόρμα υποστηρίζει ότι η νομοθεσία παραβιάζει δύο προηγούμενους νομικούς διακανονισμούς.

Ο νόμος, σύμφωνα με την Airbnb, θα δυσχεράνει την επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδεσποτών, απαιτώντας από αυτούς να συμμορφώνονται με μια σειρά από «πολύπλοκους κανονισμούς» που αφορούν στην χωροθέτηση, τον νόμο περί πολυκατοικιών τον κώδικα συντήρησης κατοικιών καθώς και τον κατασκευαστικό κώδικα.

Η Airbnb δήλωσε ότι από την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, περισσότερες από 5.500 βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις έχουν κλείσει για να φιλοξενήσουν περισσότερους από 10.000 επισκέπτες στη Νέα Υόρκη.

Η εταιρεία, όπως λέει το δημοσίευμα, στη μήνυσή της αναφέρει πως η πόλη της Νέας Υόρκης ενέκρινε μόνο εννέα οικοδεσπότες στο μητρώο για βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, λιγότερο από το 0,04% των ενεργών καταχωρίσεων της Airbnb στην πόλη.

Η Νέα Υόρκη είναι μια σημαντική αγορά για την πλατφόρμα ενοικίασης και η εταιρεία έχει ήδη αναφέρει επιβράδυνση στις κρατήσεις το τελευταίο τρίμηνο.