Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΣΕΒ και ELEVATE GREECE
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΣΕΒ και ELEVATE GREECE

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΣΕΒ και ELEVATE GREECE

Επικεντρο η ταχύτερη ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.
RE+D magazine
20.01.2023

Συμφωνία συνεργασίας με επίκεντρο την ταχύτερη ανάπτυξη του Ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, υπέγραψαν πρόσφατα το ELEVATE GREECE και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Στόχος της συνεργασίας είναι:

α) η ταχύτερη ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων, που είναι εγγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ELEVATE GREECE του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών  Επιχειρήσεων,

β) η ενδυνάμωση της διασύνδεσης της έρευνας και των spin-offs με τη βιομηχανική παραγωγή και η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανταλλαγής γνώσης, και γ) η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για ταχεία επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η υπογραφή της συμφωνίας που ραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων περιλαμβάνει: 

I. Υπηρεσίες Δικτύωσης Innovation Ready

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις του Μητρώου με τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια και στις υπηρεσίες Innovation Ready του ΣΕΒ αποκτούν σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης με τη βιομηχανία, με δυναμικές επιχειρήσεις και με επενδυτικά σχήματα που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων.

II. Υπηρεσία προσέλκυσης εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης και δεξιοτήτων IG@work

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις του Μητρώου αποκτούν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην νέα πλατφόρμα προσέλκυσης ταλέντου υψηλής εξειδίκευσης, από όλο τον κόσμο, με την ονομασία IG@work. Το IG@work είναι μια πλατφόρμα που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, μέσω της οποίας προωθούνται ευκαιρίες εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και προσελκύεται ταλέντο, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πλατφόρμα εστιάζει σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την τεχνολογία, με βιομηχανικές θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και με διοικητικές/ διευθυντικές θέσεις ευθύνης. Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αναδημοσιεύουν στην πλατφόρμα τις ανοικτές τους online θέσεις εργασίας και να δέχονται με απλό τρόπο τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποψηφίων.