Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων αποκτούν Αιγιαλεία και Καλάβρυτα
Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων αποκτούν Αιγιαλεία και Καλάβρυτα

Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων αποκτούν Αιγιαλεία και Καλάβρυτα

Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία 45 νέων θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων.
RE+D magazine
28.02.2024

Ξεκινά η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ – Προδιαλεγμένων Οργανικών και Πράσινων), που αφορά στους Δήμους Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, μετά την σχετική υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο και την ανάδοχο εταιρεία.

Το έργο που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και από ίδιους πόρους, με προϋπολογισμό 10.276.539 ευρώ περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή και εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της ΜΕΒΑ, καθώς και στην προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (προμήθεια κινητού εξοπλισμού μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων και ηλεκτρονική πλαρφόρμα διαχείρισης βιοαποβλήτων) και
  • την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου (λειτουργία ΜΕΒΑ, υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς βιοαποβλήτων και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης) για χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Η προθεσμία κατασκευής του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα ακολουθήσουν 6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας και 60 μήνες κανονικής λειτουργίας. Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία 45 νέων θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων.