Μπλέ Κέδρος: Για επαναγορά μετοχών μέρος των αδιάθετων κεφαλαίων από την ΑΜΚ
Μπλέ Κέδρος: Για επαναγορά μετοχών μέρος των αδιάθετων κεφαλαίων από την ΑΜΚ

Μπλέ Κέδρος: Για επαναγορά μετοχών μέρος των αδιάθετων κεφαλαίων από την ΑΜΚ

Στόχος της ΑΕΕΑΠ η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
RE+D magazine
24.05.2023

Στα €12,11 εκατ. τα κεφάλαια από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Μπλέ Κέδρος, που παρέμεναν αδιάθετα την 31.12.2022 σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εταιρεία διέθεσε €3.000.000 εντός της χρήσης 2022, για αγορά δύο νέων ακινήτων, και συγκεκριμένα του βιομηχανικού κτηρίου συνολικής επιφάνειας 7.280 τ.μ. που βρίσκεται στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 26 και του ξενοδοχειακού συγκροτήματος συνολικής επιφάνειας 5.801 τ.μ. σε παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφάνειας 20.673 τ.μ. στον Οικισμό Αραχωβίτικα του Δ. Πατρών του νομού Αχαΐας.

Το συνολικό τίμημα για την αγορά των εν λόγω ακινήτων ανήλθε σε €4.400.000 από τα οποία το €1.400.000 διατέθηκε από ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας.

Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ έχει ανακοινώσει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών από τον Οκτώβρη του 2022. Το Πρόγραμμα που έχει διάρκεια έως την 1.9.2024 δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία να αγοράζει ίδιες μετοχές εντός εύρους τιμών από €1 έως €5 και κατ’ ανώτατο όριο έως 4.320.000 ίδιες μετοχές.

Σήμερα η Εταιρεία κατέχει 1.781.998 ίδιες μετοχές.