Νέα προσφορά εξαγοράς της Prologis για την Duke Realty
Νέα προσφορά εξαγοράς της Prologis για την Duke Realty

Νέα προσφορά εξαγοράς της Prologis για την Duke Realty

Σε μια συναλλαγή αξίας 61,68 δολ. ανά μετοχή.
RE+D magazine
11.05.2022

Η Prologis υπέβαλε προσφορά για την εξαγορά της Duke Realty Corp. σε μια συναλλαγή συνολικής αξίας 61,68 $ ανά μετοχή.

Η εταιρεία έστειλε επιστολή την Τρίτη στον James B. Connor, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Duke Realty, προτείνοντας την εξαγορά του συνόλου της Duke Realty.

Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης, οι μέτοχοι της Duke Realty θα λάβουν 0,466 μετοχές της κοινής μετοχής της Prologis για κάθε μετοχή της κοινής μετοχής Duke Realty που κατέχουν. Η πρόταση της Prologis αποτιμά την εταιρεία στα 61,68 $ ανά μετοχή με βάση την τιμή κλεισίματος της Prologis στις 9 Μαΐου 2022 και αντιπροσωπεύει premium 29% στην τιμή κλεισίματος της Duke Realty την ίδια ημερομηνία.

Μετά από διάλογο μεταξύ των δυο πλευρών η Prologis έστειλε για πρώτη φορά επιστολή στην Duke Realty στις 29 Νοεμβρίου 2021 σχετικά με μια πιθανή συναλλαγή με αναλογία ανταλλαγής 0,465, που αντιπροσωπεύει ένα premium 20% στην τιμή της μετοχής της Duke Realty εκείνη την εποχή.

Τους τελευταίους πέντε μήνες, η Duke Realty δεν έκανε κάποια ουσιαστική κίνηση ενώ το "εν αναμονή" premium της προσφοράς της Prologis αυξήθηκε σταθερά. Ετσι, λοιπόν, στις 3 Μαΐου 2022, η Prologis αύξησε την προτεινόμενη αναλογία ανταλλαγής – που αντιπροσωπεύει ένα premium 34% στην τιμή της μετοχής της Duke Realty εκείνο το διάστημα– σε μια τελική προσπάθεια να καταλήξει σε συμφωνία για μια αμοιβαία ανταλλαγή, όμως, η Duke Realty απέρριψε την πρόταση Prologis το ίδιο απόγευμα.