Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Τιτάν
Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Τιτάν

Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Τιτάν

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2023.
RE+D magazine
25.01.2023

Η Titan Cement International S.A. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρόσφατη συνεδρίαση του, αποφάσισε την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι συνολικού ανώτατου ποσού 10.000.000 ευρώ στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει διάρκεια μέχρι και δέκα μήνες και η υλοποίησή του θα ξεκινήσει την ή περί την 1 η Μαρτίου 2023, μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος.

Η Εταιρία στο πλαίσιο της στρατηγικής της δύναται να τερματίσει, αναστείλει ή αναβάλει το πρόγραμμα εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα παραμείνουν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας και θα δύνανται επίσης να χρησιμοποιηθούν για διάθεση σε στελέχη του Ομίλου στα πλαίσια της πολιτικής παροχής κινήτρων.
Η Titan Cement International SA θα παρέχει πλήρη ενημέρωση για την πρόοδο των σχετικών αγορών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.