Νέος διαγωνισμός για τα δικαστήρια του Πειραιά
Νέος διαγωνισμός για τα δικαστήρια του Πειραιά

Νέος διαγωνισμός για τα δικαστήρια του Πειραιά

O πρώτος διαγωνισμός μετά από ενστάσεις των συμμετεχόντων κηρύχθηκε άγονος
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
26.07.2022

Νέο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την αγορά ακινήτου εντός του οποίου υπάρχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί κτίριο κατάλληλο για τη στέγαση των δικαστηρίων – δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά προκήρυξε το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑΧΔΙΚ)

Πρόκειται για την δεύτερη προσπάθεια του ταμείου καθώς ο πρώτος διαγωνισμός μετά από ενστάσεις των συμμετεχόντων κηρύχθηκε άγονος

Στο διαγωνισμό αυτό είχαν καταθέσει προσφορά ύψους €79 εκατ. η ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία BZPW Real Estate Development, η DIMAND ΑΕ  ύψους €78,5 εκατ., και η AVAX Development. 

Η πρόταση της τελευταίας αποκλείστηκε καθώς απείχε πάνω από το όριο των 1.500 μέτρων που έχει οριστεί από την διακήρυξη πως πρέπει να απέχει το κτίριο των νέων δικαστηρίων από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με τους νέους όρους του διαγωνισμού το κτίριο που θα πρέπει να έχει συνολική επιφανεία 30.000 τ.μ. (με απόκλιση +- 5%), θα μπορεί να ΜΗΝ έχει κατασκευαστεί ακόμα, θα πρέπει να αυτοτελές σε ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο, και να έχει ενεργειακή κατανάλωση τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια που έχουν οριστεί για την κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (NZEB).

Για την αγορά του κτιρίου το υπουργείο έχει προϋπολογίσει να ξοδέψει έως €80.954.000 από πόρους που θα προέλθουν κατά €17.144.000 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κατά €63.810.000 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στο τελικό παραδοτέο κτίριο θα πρέπει να πληρούνται, κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

  • Να βρίσκεται πλησίον γραμμής τραμ ή γραμμής Ο.Α.Σ.Α. ή γραμμής υπόγειου ή υπέργειου σιδηροδρόμου
  • Να απέχει από τον κεντρικό λιμένα Πειραιά κατ’ ανώτατο όριο χίλια πεντακόσια (1.500) μέτρα. 
  • Να βρίσκεται πλησίον κεντρικής οδικής αρτηρίας με άμεση σύνδεση με τον λιμένα Πειραιά και την πόλη των Αθηνών, καθώς και με άμεση πρόσβαση σε Εθνικές Οδούς
  • Να παρέχει ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση σε μεταγωγικά οχήματα εντός εσωτερικού αυλείου χώρου. 
  • Να παρέχει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον δύο μεταγωγικών οχημάτων εντός εσωτερικού αυλείου χώρου. 
  • Να διαθέτει τoυς απαιτούμενους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις χώρους στάθμευσης. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό παραδοτέο κτίριο θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον τριακόσιες (300) θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι εκατόν πενήντα (150) στεγασμένες, εντός του κτιρίου ή σε απόσταση 7 πεντακοσίων (500) μέτρων από αυτό, ακόμη και εάν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτούνται λιγότερες θέσεις. Σε περίπτωση που από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός στεγασμένων θέσεων, το τελικό παραδοτέο κτίριο θα πρέπει να καλύπτει και την απαίτηση αυτή. 
  • Να διαθέτει ελάχιστο ύψος ορόφων 3,80 μ., έτσι ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία αιθουσών ακροατηρίων, οι οποίες στο μεγαλύτερό τους μέρος να έχουν το ύψος αυτό. 
  • Η χρήση γης κατά το χρόνο της υποβολής της προσφοράς να επιτρέπει τη χρήση διοίκησης - γραφείων. 
  • Να καλύπτει το κτιριολογικό πρόγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) και να ανταποκρίνεται στις σχετικές διευκρινήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α
  • Για την ολοκλήρωση του έργου να χρησιμοποιηθούν τα υλικά που περιγράφονται στον πίνακα υλικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 8 η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 13:00 στα γραφεία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.-Υπουργείου Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ