Ο ΑΔΜΗΕ ζητά αύξηση του κόστους χρήσης των δικτύων στο 8,51% έως το 2025
Ο ΑΔΜΗΕ ζητά αύξηση του κόστους χρήσης των δικτύων στο 8,51% έως το 2025

Ο ΑΔΜΗΕ ζητά αύξηση του κόστους χρήσης των δικτύων στο 8,51% έως το 2025

Για να είναι σε θέση να συμμετάσχει με επαρκή επενδυτικά κεφάλαια σε μεγάλα ενεργειακά έργα.
RE+D magazine
18.01.2023

Έκτακτη αύξηση του ρυθμιζόμενου εσόδου (WACC) ζητεί εκ νέου ο ΑΔΜΗΕ από τη ΡΑΕ, επικαλούμενος την αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων δανεισμού.

Το ρυθμιζόμενο έσοδο αποτελεί κρίσιμο ποσό για όλους τους Διαχειριστές, καθώς προορίζεται για την κάλυψη ενός εύλογου μέρους του κόστους των επενδύσεων, το οποίο επιβαρύνει τους χρήστες των δικτύων, τους καταναλωτές, που καλούνται έτσι να πληρώσουν υψηλότερες χρεώσεις χρήσης στα τιμολόγια ηλεκτρισμού.

Ο περιορισμός του, από την άλλη πλευρά, από τη ΡΑΕ, που έχει την αρμοδιότητα ως Ρυθμιστής της ενεργειακής αγοράς για τον καθορισμό του, εδράζεται στο σκεπτικό της ότι πρέπει α) αφενός, να προστατευθούν οι χρήστες των δικτύων από μεγάλες αυξήσεις και β) αφετέρου, να μην επαναπαύονται οι Διαχειριστές στο εγγυημένο έσοδο που διαθέτουν και δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν. 

Αυτός ήταν και ο λόγος που άλλαξε η μεθοδολογία υπολογισμού του εσόδου αυτού, ενσωματώνοντας κίνητρα για τους Διαχειριστές.

Οπως λέει ο ΑΔΜΗΕ «η απαιτούμενη ρυθμιστική στήριξη, με έκτακτη αναθεώρηση του WACC τουλάχιστον στο 8,51%, θα επιτρέψει στον ΑΔΜΗΕ να συνεχίσει να υλοποιεί ομαλά το επενδυτικό του πρόγραμμα, με το οποίο η χώρα θωρακίζεται ενεργειακά μέσω των εγχώριων και διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Παράλληλα, από το ύψος του ρυθμιζόμενου εσόδου θα εξαρτηθεί εάν ο ΑΔΜΗΕ θα είναι σε θέση να συμμετάσχει με επαρκή επενδυτικά κεφάλαια σε μεγάλα ενεργειακά έργα που ωριμάζουν αυτή την περίοδο, καθώς και να διαθέσει τους απαραίτητους λειτουργικούς πόρους για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ.

Μία ακόμη κρίσιμη παράμετρο αποτελεί και o εν εξελίξει διαγωνισμός για τη διάθεση του 20% της θυγατρικής του Ομίλου Αριάδνη Interconnection. Δεδομένου ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, η έγκαιρη αναθεώρηση του WACC θα επιτρέψει την ορθή αποτίμηση της συναλλαγής ώστε να μη χάσει έσοδα ο Διαχειριστής και κατ’ επέκταση το ελληνικό Δημόσιο.

Αναθεώρηση απαιτείται από τη ΡΑΕ και ως προς τις λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή, καθώς σε μία περίοδο ταχείας ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, και παρά τις τεκμηριωμένες ανάγκες της εταιρείας για αύξηση του τακτικού προσωπικού, εγκρίθηκε τελικώς μόνο το ένα πέμπτο των αιτούμενων προσλήψεων για την επόμενη τετραετία.

Είναι σαφές ότι ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται περισσότερο τακτικό -κυρίως επιστημονικό- προσωπικό, για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις έως το τέλος της δεκαετίας, να στελεχωθούν άμεσα βάρδιες 24/7/365 σε νεοσύστατες και νευραλγικές υποδομές του Διαχειριστή (όπως το security operation center και το network operation center), να προχωρήσει με ταχύτητα η ενεργειακή μετάβαση και να επεκταθεί / συντηρηθεί σωστά το δίκτυο. Ειδικά ως προς τις εργασίες συντήρησης του Συστήματος, όπου απασχολείται σε μεγάλο βαθμό έκτακτο προσωπικό, τεχνικών κυρίως ειδικοτήτων, η Αρχή για πρώτη φορά δεν ενέκρινε καμία δαπάνη για νέες προσλήψεις».