Ο κ. Κων/νος Χυτήρογλου μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ
Ο κ. Κων/νος Χυτήρογλου μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ

Ο κ. Κων/νος Χυτήρογλου μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ

RE+D magazine
24.11.2022

Την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αριστείδη-Αντώνιου Σφούνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΕΕΑΠ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αριστείδης-Αντώνιος Σφούνος, με την από 16.09.2022 επιστολή του προς την Εταιρεία, εκδήλωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Επιτροπή Ελέγχου για προσωπικούς λόγους το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Με εισήγησή του το Δ.Σ πρότεινε τον κ. Κωνσταντίνο Χυτήρογλου, ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου, ανεξάρτητου, προς την Εταιρεία, σε αντικατάσταση του αποχωρούντος κ. Αριστείδη Αντωνίου Σφούνου.

Ο κ. Χυτήρογλου είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος οικονομικών επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με εμπειρία σε τακτικούς, φορολογικούς και διαχειριστικούς ελέγχους. Από το 2008 εργάστηκε ως Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε μία σειρά από ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα: Grant Thornton, Kreston Prime Audit, Άρτια Πορεία, VNT, KRS Audit, Delta Partners. Κατά την απασχόλησή του σε αυτές, συμμετείχε σε τακτικούς οικονομικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιρειών, φορολογικούς ελέγχους, διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους Νοσοκομείων, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων κ.λπ.

Από το 2021 κατέχει την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ανήκοντας στο δυναμικό της ελεγκτικής εταιρείας FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), μέλος του Association of Certified Chartered Accountants (A.C.C.A.) του Ηνωμένου Βασιλείου και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ανάμεσα στις εταιρείες που έχει ελέγξει, συγκαταλέγονται και ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).