Ο κ. Περικλής Λόντος προσωρινός Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών στην Intrakat
Ο κ. Περικλής Λόντος προσωρινός Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών στην Intrakat

Ο κ. Περικλής Λόντος προσωρινός Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών στην Intrakat

Την θέση κατείχε προηγουμένως ο κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης.
RE+D magazine
10.10.2022

Αλλαγή στην θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε ο όμιλος Intrakat.

Ειδικότερα η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί, στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθ. 3/347/12.7.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι την 30.09.2022 λύθηκε η συνεργασία της Εταιρείας με τον κ. Σωτήριο Καραμαγκιώλη, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και του Ομίλου της και ότι από την 01.10.2022 τα καθήκοντα αυτά αναλαμβάνει προσωρινώς ο κ. Περικλής Λόντος.