Οι προκλήσεις για πιο "πράσινες" μεταφορές
Οι προκλήσεις για πιο "πράσινες" μεταφορές

Οι προκλήσεις για πιο "πράσινες" μεταφορές

Η απανθρακοποίηση του τομέα των μεταφορών θα πρέπει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής των κρατών.
RE+D magazine
09.06.2023

Με το δεδομένο ότι συνολικά οι μεταφορές συμβάλλουν περίπου στο 21% του παγκόσμιου διοξειδίου του άνθρακα και συγκεκριμένα οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές το 31%, η διεθνής ναυτιλία το 11%, η αεροπορία το 9% και ο σιδηρόδρομος το 1%, γίνεται επιβεβλημένη η δραστηριοποίηση αλλά και η συνεργασία κρατών και παγκόσμιου επιχειρηματικού κόσμου για βιώσιμη ανάπτυξη και μείωση των εκπομπών του μεγαλύτερου «παραγωγού» ρύπων που είναι ο κλάδος των μεταφορών.

Τα παραπάνω ανέφεραν στελέχη της αγοράς των μεταφορών σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), με τίτλο: «Η απανθρακοποίηση στις συνδυασμένες μεταφορές». Το θεματικό αντικείμενο της, εστίασε στην σφαιρική ενημέρωση σχετικά με την έως σήμερα επίδραση των συνδυασμένων μεταφορών στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και στην ανάλυση των προοπτικών ανάπτυξης και χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, με γνώμονα τις δυνατότητες που παρουσιάζονται.

Η μετεξέλιξη

Πιο συγκεκριμένα, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στις οδικές μεταφορές αλλά και στις πιο άμεσες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτροκίνηση ή την χρήση υδρογόνου και άλλων εναλλακτικών καυσίμων, στην περαιτέρω μετεξέλιξη της σιδηροδρομικής εμπορικής μεταφοράς με τον εξηλεκτρισμό των σιδηροδρομικών γραμμών και των ηλεκτρικών τραίνων, καθώς και στην προσπάθεια εναρμόνισης της ναυτιλιακής βιομηχανίας με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Σχετικά με τον τομέα ναυτιλίας, ο οποίος μεταφέρει παγκοσμίως το 85% των εμπορευμάτων, υπάρχει έντονος προβληματισμός αφού η απανθρακοποίηση του απαιτεί σημαντικές, εντατικές και συντονισμένες επενδύσεις στο πεδίο της έρευνας, από εμπλεκόμενους φορείς και εκτός του ναυτιλιακού τομέα, όπως κατασκευαστές μηχανών, ναυπηγεία, παραγωγούς καυσίμων και προμηθευτές ενέργειας, για την ανάπτυξη ασφαλών και οικονομικά βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων και καινοτόμων τεχνολογιών πρόωσης.

Επίσης σημαντικό ρόλο στην μετάβαση προς την πράσινη ναυτιλία, θα παίξει η αναγκαία μετεκπαίδευση χιλιάδων αξιωματικών των πλοίων στα νέα καύσιμα, αλλά και χιλιάδων χειριστών των καυσίμων για τους εφοδιασμούς των πλοίων στα λιμάνια. Συμπερασματικά, η απανθρακοποίηση του τομέα των μεταφορών θα πρέπει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής των κρατών και μέσω της στενής συνεργασίας τους, να μπαίνουν στόχοι που έχουν πιο πριν μελετηθεί τόσο άρτια και επιμελημένα στις αναμενόμενες απολήξεις τους ώστε να μπορούν να επιτευχθούν. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε επίσης, τιμητική πλακέτα στο Captain Παναγή Τζωρτζάτο, (Cosmos Nautical Training Center) για την πολυετή και ουσιαστική προσφορά του στη Ναυτική Εκπαίδευση και τις υπηρεσίες θαλάσσιου εφοδιασμού.