Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Μεταλλευτική Βιομηχανία
Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Μεταλλευτική Βιομηχανία

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Μεταλλευτική Βιομηχανία

RE+D magazine
13.10.2023

Ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος, βαθιά ριζωμένος σε μια πλούσια ιστορική παράδοση, βρίσκεται στο κατώφλι μιας μεταμόρφωσης καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI) αρχίζει να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του κλάδου.

Γράφει ο Ευάγγελος Τζάμου (*)

Όπως συμβαίνει σε πολλούς τομείς, η ενσωμάτωση των τεχνολογιών AI υπόσχεται να αυξήσει την επιχειρησιακή ικανότητα, φέρνοντας αυξημένη αποδοτικότητα, ασφάλεια, και πιθανώς εισάγοντας μια νέα εποχή βιώσιμων πρακτικών μεταλλείας. Ωστόσο, ο δρόμος προς την πλήρη αποδοχή και ενσωμάτωση της AI είναι στρωμένος με κινδύνους και προκλήσεις που απαιτούν προσεκτική εξέταση και στρατηγικό σχεδιασμό. Οι ανταμοιβές της ενσωμάτωσης της ΑΙ, παρότι σημαντικές, απαιτούν λεπτή κατανόηση των εμπλεκόμενων συμβιβασμών. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις κεντρικές πτυχές της επερχόμενης επανάστασης AI στην ελληνική μεταλλεία - περιγράφοντας τους πιθανούς κινδύνους, τις προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν, και τις ενδεχόμενες προοπτικές που περιμένουν αυτήν την αρχαία βιομηχανία στην κορύφωση της σύγχρονης εποχής. Μέσα από μια ισορροπημένη εξερεύνηση, στοχεύουμε να παράσχουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη για το τι κρύβει το μέλλον καθώς το AI «καταδύεται» βαθύτερα στο ελληνικό μεταλλευτικό τοπίο.

Οι Κίνδυνοι

1. Ανεργία:

Η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας, ιδιαίτερα στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων και της εκτέλεσης επαναλαμβανόμενων καθηκόντων. Οι μηχανές, με το ακούραστο πνεύμα και την ασυναγώνιστη ακρίβεια, είναι έτοιμες να υπερτερήσουν των ανθρώπων σε πολλές λειτουργικές πτυχές. Ωστόσο, αυτή η ανώτερη απόδοση έρχεται με μια προειδοποίηση - την πιθανή «αναδιάταξη» πολλών θέσεων εργασίας. Τέτοια αναδιάταξη θα μπορούσε να επιδεινώσει τα ποσοστά ανεργίας, προκαλώντας κοινωνικοοικονομικές διαταραχές εντός των μεταλλευτικών κοινοτήτων, πόσω μάλλον σε έναν τομέα που ήδη αντιμετωπίζει το ζοφερό ζήτημα της έλλειψης ενδιαφέροντος για επαγγελματική δραστηριοποίηση από νέους ανθρώπους, όπως χαρακτηριστικά καταδεικνύουν και οι εισαγωγές στις ανώτερες και ανώτατες σχολές οικείου ενδιαφέροντος.. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της απώλειας θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να εκτείνονται πέρα από τον άμεσο τομέα, επηρεάζοντας τις τοπικές οικονομίες και πιθανώς προκαλώντας μια ευρύτερη εθνική οικονομική ανησυχία.

2. Θέματα Ασφάλειας στην Εργασία:

Ο μεταλλευτικός τομέας, με την εγγενή επικίνδυνη φύση του, απαιτεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας για την προστασία των ανθρώπινων ζωών. Οι μηχανές και η AI, υπόσχονται να μειώσουν κάποιους από αυτούς τους κινδύνους. Ωστόσο, οι μηχανές δεν είναι αλάνθαστες. Μπορούν να παρουσιάσουν βλάβες και, όταν συμβεί αυτό, οι συνέπειες μπορούν να είναι καταστροφικές. Η υπερβολική εξάρτηση από την AI, χωρίς ανθρώπινη εποπτεία, θα μπορούσε πιθανώς να οδηγήσει σε καταστροφικά ατυχήματα. Οι λεπτομέρειες της ανθρώπινης κρίσης και εμπειρίας είναι αναντικατάστατες, ιδίως σε κρίσιμες καταστάσεις. Συνεπώς, η συνύπαρξη της αποτελεσματικότητας του AI με την ανθρώπινη φρόνηση είναι αδιαπραγμάτευτη για την εξασφάλιση της ασφάλειας, ένα στοιχείο που απαιτεί προσεκτική σκέψη καθώς προχωρούμε προς μια πιο αυτοματοποιημένη βιομηχανία.

3. Ασφάλεια Δεδομένων:

Η ζωτικής σημασίας «πηγή ενέργειας» του AI είναι οι εκτεταμένες περιοχές δεδομένων που καταναλώνει για να βελτιώνει και να βελτιστοποιεί συνεχώς τις λειτουργίες. Αυτά τα δεδομένα, συχνά ευαίσθητα και αποκλειστικά, γίνονται ένας θησαυρός που, εάν παραβιαστεί, θα μπορούσε να αποκαλύψει κρίσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες. Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι μια παραβίαση των δεδομένων θα μπορούσε επίσης να υπονομεύσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας, καθιστώντας τις εξορυκτικές λειτουργίες ευάλωτες σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Η ασφάλεια των δεδομένων είναι μείζονος σημασίας, απαιτώντας ρηξικέλευθα μέτρα κυβερνοασφάλειας για την προστασία από πιθανές παραβιάσεις και για την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης και ασφαλούς εξέλιξης της AI εντός της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Οι Προκλήσεις

1. Ένταξη:

Η ενσωμάτωση της AI στις υφιστάμενες υποδομές δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση: απαιτεί έντονη έγχυση κεφαλαίων και μια εξίσου σημαντική επένδυση χρόνου για να εξασφαλιστεί η άρτια ένταξή της. Οι οικονομικές και χρονικές πτυχές μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτρεπτικοί παράγοντες, ειδικά για μικρότερες επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους. Επιπλέον, οι τεχνικές πολυπλοκότητες που εμπλέκονται στη διαδικασία ένταξης συχνά απαιτούν συνεργατική προσπάθεια με παρόχους τεχνολογίας AI, κάτι που μπορεί επίσης να προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων, τον έλεγχο και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τέτοιων συνεργασιών. Η προσπάθεια για συγχρονισμό του AI με τα τρέχοντα συστήματα, έτσι, προκύπτει ως μια πρόκληση που απαιτεί λεπτομερή σχεδίαση, στέρεη οικονομική υποστήριξη και συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερόμενους.

2. Εκπαίδευση:

Με την ένταξη της AI στις εξορυκτικές λειτουργίες, προκύπτει μια κρίσιμη ανάγκη για επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί όχι μόνο στη χρήση εργαλείων υποστηριζόμενων από AI αλλά και στην ανάλυση και κριτική αξιολόγηση των προτάσεων που δημιουργούνται από το AI. Αυτή η στροφή προς μια πιο αναλυτική προσέγγιση απαιτεί μια ριζική μεταμόρφωση στην εκπαίδευση του κλάδου. Τα τρέχοντα προγράμματα εκπαίδευσης μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρηθούν για να εμπεδώσουν μια βαθύτερη κατανόηση των μηχανικών της AI, της αναλυτικής σκέψης και της προσαρμοστικής μάθησης. Αυτή η προσπάθεια, ενώ αναμφίβολα απαραίτητη, θα μπορούσε να είναι χρονοβόρα και να απαιτεί πολλούς πόρους, δημιουργώντας πιθανώς ένα σημαντικό εμπόδιο στην ταχεία αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του AI εντός του κλάδου.

3. Κανονιστικό Πλαίσιο:

Το κανονιστικό τοπίο στην Ελλάδα θα πρέπει να μεταμορφωθεί με τον ίδιο ρυθμό με τις ταχείες τεχνολογικές προόδους που επιφέρει του AI. Οι ξεπερασμένοι νομικοί κανόνες θα μπορούσαν ενδεχομένως να πνίξουν την καινοτομία ή, αντίστροφα, να αποτύχουν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που παρουσιάζουν οι τεχνολογίες AI. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις είναι σύγχρονες και συμβάλλουν στην προώθηση της καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν τα ουσιώδη συμφέροντα. Αυτό απαιτεί έναν ενεργό διάλογο μεταξύ των νομοθετών, του κλάδου και των παρόχων τεχνολογίας για να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της AI και να διαμορφώσουν ένα κανονιστικό περιβάλλον που υποστηρίζει την ασφαλή, υπεύθυνη και καινοτόμα εφαρμογή του AI στον ελληνικό μεταλλευτικό τομέα.

Οι Προοπτικές

1. Αυξημένη Αποδοτικότητα:

Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον ελληνικό εξορυκτικό τομέα σημαίνει την αρχή μιας νέας εποχής εκλεπτυσμένης επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Χάρη στην προβλεπτική δύναμη της AI, οι εξορυκτικές εταιρείες μπορούν να προβλέψουν τις βλάβες των μηχανημάτων πριν αυτές συμβούν, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τον χρόνο παύσης και τα συνδεδεμένα κόστη. Επιπλέον, η δυνατότητα του AI να βελτιστοποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού μέσω αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο μπορεί να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτοματοποιώντας μονότονες εργασίες «ρουτίνας», το AI απελευθερώνει το ανθρώπινο δυναμικό για να επικεντρωθεί σε πιο στρατηγικές, προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες, βελτιώνοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Αυτό το μετασχηματιστικό δυναμικό της AI θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα, αυξάνοντας έτσι την κερδοφορία και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του ελληνικού εξορυκτικού τομέα.

2. Βελτιωμένη Ασφάλεια:

Η κατ' εξοχήν επικίνδυνη φύση της εξόρυξης υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των ισχυρών μέτρων ασφαλείας. Το AI, με την δυνατότητά της να παρακολουθεί και να αναλύει διαρκώς ένα πλήθος σημείων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να προβλέψει πιθανά ατυχήματα και περιβαλλοντικούς κινδύνους, διευκολύνοντας τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επιπλέον, τα συστήματα παρακολούθησης που ελέγχονται από AI μπορούν να παράσχουν μια πιο λεπτομερή κατανόηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των συμπεριφορών των εργαζομένων, προωθώντας ένα πιο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Μέσω της ένταξης του AI, η ασφάλεια στον εξορυκτικό τομέα μπορεί να ξεπεράσει τα παραδοσιακά όρια, εξελισσόμενη σε ένα πιο προληπτικό και προβλεπτικό παράγοντα που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα ατυχήματα και να σώσει ζωές.

3. Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας:

Η είσοδος της AI στον εξορυκτικό τομέα αποτελεί μια δίκοπη λεπίδα όσον αφορά την απασχόληση. Ενώ ο αυτοματισμός των εργασιών «ρουτίνας» μπορεί να καταστήσει ορισμένες θέσεις εργασίας παρωχημένες, παράλληλα αναδεικνύει έναν πλούτο ευκαιριών σε αναδυόμενους τομείς. Νέοι ρόλοι που επικεντρώνονται στην επιστήμη δεδομένων, στη συντήρηση μηχανημάτων, τη στρατηγική το ΑΙ, και την κυβερνοασφάλεια θα γίνουν απαραίτητοι. Επιπλέον, η ανάγκη για ένα «ανθρώπινο+ΑΙ» συνεργατικό μοντέλο θα απαιτήσει τη δημιουργία θέσεων που συνδυάζουν την τεχνολογική νόηση με την εξειδίκευση στον τομέα. Αυτή η συνένωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πιο εμπλουτισμένο και ποικίλο τοπίο απασχόλησης εντός του κλάδου.

4. Βιώσιμη Εξόρυξη:

Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ευπαθής στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το ΑΙ προσφέρει έναν δρόμο προς πιο βιώσιμες εξορυκτικές πρακτικές. Εκμεταλλευόμενες τα αναλυτικά εργαλεία που παρέχει το ΑΙ, οι εξορυκτικές επιχειρήσεις μπορούν να βελτιστοποιήσουν την διαχείριση πόρων, μειώνοντας τα απόβλητα και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Επιπλέον, το ΑΙ μπορεί να οδηγήσει σε πιο ακριβείς κοιτασματολογικές έρευνες, διασφαλίζοντας ότι η εξαγωγή ορυκτών πραγματοποιείται με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η δυνατότητα της ΑΙ να ωθήσει τον τομέα προς πιο βιώσιμες πρακτικές αποτελεί μια ελπιδοφόρα προοπτική που δεν συνάδει μόνο με τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας αλλά επίσης διασφαλίζει την κληρονομιά των πλούσιων και όμορφων τοπίων της Ελλάδας για τις επόμενες γενιές. Μέσα από μια ισορροπημένη εφαρμογή της ΑΙ, ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος θα μπορούσε -γιατί όχι;- να μεταμορφωθεί σε ένα φάρο βιωσιμότητας και καινοτομίας.

Συμπερασματικά, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον κλάδο, απαιτεί γρήγορες -αλλά όχι βιαστικές- αποφάσεις. Ενώ οι προοπτικές είναι απίστευτα ελπιδοφόρες, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν. Μια ισορροπημένη προσέγγιση, που συνδυάζει τις τεχνολογικές προόδους με την ανθρώπινη φύση, και ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο, θα διασφαλίσει ότι ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος θα ευδοκιμήσει σε αυτή τη νέα εποχή που ανατέλλει.

 * Δρ. Γεωλόγος-Κοιτασματολόγος, ιδρυτής της start-up EcoResources και managing director του GRawMat Innovation Cluster