Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group
Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group

Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group

RE+D magazine
05.12.2023

Η Attica Group ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρία της «ΑΝΕΚ», σύμφωνα με τις από 22.11.2023 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Attica Group και της ΑΝΕΚ.

Στο πλαίσιο της ως άνω συγχώνευσης αναλήφθηκαν από την Εταιρία τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους €80.000.000 έναντι δανεισμού της ΑΝΕΚ συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου €236.419.251,23 πλέον τόκων, ο οποίος περιλαμβάνει ένα κοινό ομολογιακό δάνειο, ένα μετατρέψιμο δάνειο καθώς και ένα διμερές δάνειο.